Accountants willen ook na corona kunnen thuiswerken

Veel accountants willen ook na de coronapandemie vanuit huis kunnen werken. Dit blijkt uit een recente enquête onder ruim 1.100 accountantskantoren die zijn aangesloten bij SRA. Het merendeel van de respondenten – bijna 63% – wenst straks tussen de 20% en 100% vanuit de eigen woning te kunnen werken.

4 januari 2021 | Door redactie

Door de coronapandemie werkt menig financieel dienstverlener vanuit huis. Vier op de vijf medewerkers (79%) van mkb-accountantskantoren die aangesloten zijn bij SRA werken op dit moment meer dan 20% thuis, blijkt uit de enquête. Als de coronapandemie voorbij is, wil nog maar 2,9% meer dan 80% thuiswerken. Bijna 63% geeft aan tussen de 20% en 100% vanuit de eigen woning te willen werken als de coronapandemie voorbij is.
Bij kleine accountantskantoren (tot 25 fte) werkt 23% nu bijna volledig thuis. Bij de grote kantoren (meer dan 251 fte) is dit meer dan het dubbele. Daar werkt 54% bijna volledig vanuit huis.

Efficiency toegenomen

Gemiddeld genomen is 35% positief over de productiviteit tijdens het thuiswerken (tool). In de enquête werd gevraagd naar interessante mogelijkheden op het gebied van productiviteit. Daar kwamen de volgende antwoorden op: timemanagement (33,5%), de inzet van ICT (36,5%) en het leidinggeven op afstand (36,5%). In het leiddinggeven op afstand is maar liefst 67% van de directeuren-grootaandeelhouders geïnteresseerd.

Contact met collega’s

Het contact met collega’s heeft het meest te lijden gehad onder de coronapandemie. Gemiddeld 66,6% is hier negatief over. Ook over de samenwerking in het team tijdens de coronaperiode geeft ruim de helft (56,6%) aan negatief te zijn. Over het contact met klanten daarentegen zegt ruim de helft van de respondenten dat daar niets in is veranderd. Hoewel het contact met het netwerk grotendeels gelijk is gebleven, beoordeelt toch bijna 40% dit als negatief. Van de vennoten en directie is hier zelfs bijna 68% negatief over. Zij beoordelen alle aspecten van samenwerking, dus met collega’s (68%), teamwork (65%) en team-overstijgend (61%), als zeer negatief.

Bijlagen bij dit bericht