Angst voor Het Nieuwe Werken

21 maart 2013 | Door redactie

Hoewel Het Nieuwe Werken (HNW) al in veel organisaties is doorgevoerd en het vele voordelen biedt, bestaat er ook veel angst voor de mogelijke gevolgen van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Zo zijn medewerkers bang dat ze door Het Nieuwe Werken lange dagen zullen maken. Ook het contact met de leidinggevende is een punt van aandacht.

Uit een onderzoek van het HR-advies- en trainingsbureau Qidos onder ruim 18.000 medewerkers in Nederland blijkt dat medewerkers bang zijn dat de overstap naar HNW zal leiden tot lange werkdagen of negatieve reacties als ze hun werkdag later zouden beginnen. Een ander punt waarover medewerkers zich zorgen maken, is hun dagindeling als ze thuiswerken. Wat betreft de samenwerking zijn medewerkers bang dat er misschien minder aandacht is voor elkaar, het moeilijker is overeenstemming te bereiken en dat ze elkaar minder zullen ondersteunen. Voert u HNW in of past u het al toe binnen uw organisatie, dan zijn dit punten waarover u duidelijke afspraken kunt maken met uw medewerkers.

HNW heeft weinig aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers

Een specifiek aandachtspunt als u HNW toepast binnen uw organisatie is het contact dat u heeft met uw medewerkers. De meeste medewerkers blijken wel een jaargesprek te hebben met hun leidinggevende, maar 43% geeft aan niet regelmatig met zijn leidinggevende te praten over zijn ontwikkeling. Als u elkaar tegenkomt op kantoor is zo’n gesprekje natuurlijk snel gevoerd, maar bij HNW moet u daarvoor dus speciaal tijd vrijmaken in uw agenda. Het is namelijk zonde als de ontwikkeling van uw medewerkers stagneert of achterblijft.