Balans werk-privé bij veel werknemers zoek

11 mei 2012 | Door redactie

Veel werknemers hebben moeite om werk en privé te combineren. Dit kan leiden tot stress, wat kan zorgen voor een hoger ziekteverzuim en dus tot hogere kosten. Door werknemers te ondersteunen in het combineren van werk en privé voorkomt u stress-situaties en bespaart u de kosten van een hoog ziekteverzuim.

Maurice de Hond heeft in opdracht van SBI Training & Advies een onderzoek uitgevoerd naar de balans tussen het werk- en privéleven van werknemers. Van de ruim 1.500 werknemers die zijn ondervraagd, blijkt dat maar 8% hun leven goed in balans vinden. Vooral het combineren van een baan van meer dan 28 uur per week en het hebben van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud, vinden ze moeilijk.

Slechte balans leidt tot stress en ziekteverzuim

Van de respondenten blijkt maar 13% werk en privé zonder moeite te combineren. Van de ondervraagden met kinderen onder de 12 jaar lukt het maar 4% om werk en privé in balans te houden. Het maken van overuren heeft een negatief effect op de werk-privébalans. Werknemers met oudere kinderen, alleenstaanden met en zonder kinderen en mannelijke werknemers tussen de 35 en 44 jaar met basisschoolkinderen maken de meeste overuren. Deze werknemers vinden het dan ook moeilijk om hun werk en privé leven te combineren, met stress en ziekteverzuim als mogelijk gevolg.

Ondersteuning bij werk-privébalans

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de werknemers het niet op prijs stelt als u vraagt naar hun werk-privébalans. Maar de overgrote meerderheid verwacht wel voordeel te hebben van externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te kunnen creëren tussen werk en privézaken. Zij vinden ook dat de werkgever hieraan financieel moet bijdragen, omdat ze een goede balans tussen werk- en privézaken zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt dan ook in gesprek gaan met uw werknemers over hun werk-privébalans als u vermoedt dat er problemen spelen, of omdat u wilt achterhalen wat de knelpunten zijn in het combineren van werk en privé. Ga hierbij wel voorzichtig te werk. Een werknemer die uw bemoeienis niet op prijs stelt, zal door uw tussenkomst alleen maar meer druk ervaren.