Betere nachtrust voor thuiswerkers

28 januari 2015 | Door redactie

Thuiswerkers ervaren minder stress en slapen beter dan werknemers die nooit vanuit huis werken. Werknemers met een goede nachtrust lopen minder risico op bijvoorbeeld diabetes en een hoge bloeddruk. Het kan daarom verstandig om nog eens kritisch te kijken naar de thuiswerkmogelijkheden in uw organisatie.

In het bericht 'Thuiswerker is productiever maar snoept meer' kon u al lezen dat thuiswerkers over het algemeen meer snoepen en sneller afgeleid zijn dan ze zouden zijn als ze op kantoor zouden werken. Toch zijn thuiswerkers over het algemeen wél productiever. Dat is mogelijk te verklaren door de nachtrust van thuiswerkers. Die is gemiddeld genomen namelijk een stuk beter dan de nachtrust van werknemers die nooit vanuit huis werken.

Goede nachtrust kan kwalen voorkomen

Uit onderzoek van psychologen van de Amerikaanse Binghamton University blijkt dat bijna de helft van de thuiswerkers zegt minder stress te ervaren door het thuiswerken. Van alle thuiswerkers slaapt een derde beter. Die nachtrust levert de thuiswerkers een behoorlijk voordeel op. Goed slapen is namelijk essentieel om te kunnen functioneren. Als werknemers regelmatig slaap tekortkomen, lopen zij extra risico op allerlei lichamelijke kwalen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en diabetes. Er kan door een slechte nachtrust zelfs psychische schade ontstaan. Denk daarbij aan concentratieproblemen of verminderde alertheid. De kans is hierdoor groter dat werknemers fouten maken.
Bent u benieuwd of bepaalde functies in uw organisatie zich lenen voor thuiswerken? Gebruik dan de vaktool 'Geschiktheid functie voor thuiswerk'.