Breng Het Nieuwe Werken in kaart

14 december 2010 | Door redactie

Het Nieuwe Werken: een opkomend fenomeen die in de veranderende behoeften van uw organisatie en uw achterban voorziet. Het levert kostenbesparingen op voor uw bestuurder en werknemers kunnen werk en privé beter op elkaar afstemmen. Maar Het Nieuwe Werken kan ook nadelen hebben voor uw organisatie. U kunt het nu zelf meten.

Door de lange lijst van voordelen lijkt Het Nieuwe Werken de toekomst te hebben. Werknemers besparen flink op reistijd en houden zo meer vrije tijd over voor privézaken of de zorg voor een (ziek) familielid. Daarnaast bespaart uw bestuurder flink op de vergoeding van gemaakte reiskosten, maar ook op werkplekken door gebruik te maken van flexplekken. Door de mogelijkheid om thuis te werken zullen werknemers over het algemeen meer rust ervaren en stijgt de concentratie tijdens het werken, omdat zij zich beter kunnen afsluiten. Op voorwaarde dat de werkgever (en leidinggevenden) het thuiswerken goed coördineren, neemt de kwaliteit en de kwantiteit van de verrichte werkzaamheden toe. Ook leidt Het Nieuwe Werken tot een hogere arbeidsmotivatie omdat werknemers zelf hun werktijden mogen indelen. Die nieuwe regelmogelijkheid zien veel werknemers als een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Dankzij deze optelsom van voordelen, meldt een werknemer zich minder snel ziek en stijgt de loyaliteit aan de organisatie, waardoor het personeelsverloop afneemt. Niet in de laatste plaats groeien de mogelijkheden dankzij deze manier van werken voor mensen die gebonden zijn aan hun huis - zoals lichamelijk gehandicapten. De lijst met voordelen lijkt eindeloos. Maar zitten er dan echt alleen maar voordelen aan?

De aandachtspunten

Ook aan het plaatsongebonden werken kleven nadelen en aandachtspunten. Zo moet de thuiswerkplek voldoen aan de eisen van de Arbowet en betaalt de werkgever gemiddeld zo'n € 13 per maand per werknemer aan thuiswerksoftware. Daarnaast kan het gebeuren dat vervreemding met de organisatie ontstaat door afname van het contact. Ook verzakelijkt de relatie met collega's. Het gevaar dat hierin schuilt, is dat door afname van informeel contact het werken in teamverband minder vanzelfsprekend is. Een ander nadeel van het thuiswerken is dat niet voor iedereen de scheidslijn tussen privé en werk even duidelijk is. Leidinggevenden moeten daarom waken voor misbruik door werknemers.

Begin uw meting!

Zoals u merkt, is het implementeren van Het Nieuwe Werken in uw organisatie niet vergelijkbaar met het halen van een stokbroodje bij de bakker. Uw bestuurder én uw ondernemingsraad moeten de mogelijkheden goed onder de loep nemen en de voor- en nadelen tegenover elkaar zetten. Het is heel goed mogelijk dat de ene afdeling zich veel beter leent voor het tijd- en plaatsongebonden werken dan de andere afdeling. Daarnaast kunt u een enquête onder uw achterban afnemen over de behoefte aan flexwerken en kunt u verschillende tests (laten) uitvoeren die u meer vertellen over de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken. In de laatste plaats is het natuurlijk altijd goed om naar andere organisaties te kijken. Gebruik deze pioniers als voorbeeld en leer van hun fouten. Alleen zo kunnen uw raad en uw bestuurder beoordelen of Het Nieuwe Werken voor uw organisatie een succes of ondergang zal zijn.