Eerste hulp bij invoering Het Nieuwe Werken

30 januari 2013 | Door redactie

Heeft u moeite met de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) of zit u nog met een aantal knelpunten? De brochure van Platform Slim Werken, Slim reizen kan u mogelijk verder helpen.

Het Nieuwe Werken (HNW) – waarbij werknemers flexibel kunnen werken qua locatie en werktijden – wint steeds meer terrein. Mogelijk ook in uw onderneming. Heeft uw werkgever nog twijfels over HNW of is er nog geen duidelijk plan voor de invoering? Dan kan de brochure van Platform Slim Werken, Slim Reizen mogelijk helpen. Deze is in samenwerking met het Vakbondskenniscentrum Werk & Vervoer gelanceerd.

Onbelaste vergoedingen van de thuiswerkplek

In de brochure (pdf) is beschreven hoe uw onderneming kan omgaan met werknemers die flexibel gaan werken. Hun gezondheid mag er niet onder lijden en regelmatig thuis of elders werken kan ook gevolgen hebben voor hun productiviteit en geleverde kwaliteit.
Verder geldt de zorgplicht van de werkgever nog steeds als werknemers thuiswerken. Zo moet hun thuiswerkplek voldoen aan de arboregels. Enkele arbovoorzieningen, zoals een bureau(stoel) en goede verlichting, kunt u onder de werkkostenregeling (WKR) onbelast ter beschikking stellen. In Salaris Rendement 2 – die op dinsdag 5 februari bij abonnees op de mat valt – kunt u nog meer over de voorzieningen voor de thuiswerkplek lezen.

Wilt u nog meer weten over Het Nieuwe Werken? Kijk dan op de themapagina van HNW.