Flexibele regels voor arbeidstijden

22 november 2010 | Door redactie

Nederland heeft het maar druk, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Twee derde van de vrouwen en ruim de helft van de mannen heeft meerdere keren per week of maand het gevoel dat ze het te druk hebben. Vooral lange werkweken en overwerk zijn hier de oorzaak van. Werknemers willen vooral meer mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil hier wat aan doen door flexibelere arbeidstijden mogelijk te maken.

Minister Kamp van SZW zei in de Tweede Kamer dat hij de regels voor arbeidstijden en arbeidsomstandigheden gaat doorlichten. Dit betekent dat de regels in Arbo- en Arbeidstijdenwet misschien veranderen. De minister wil meer mogelijkheden voor flexibel werk creëren, zodat werknemers hun baan makkelijker met zorg en privéleven kunnen combineren. Ook moeten zij volgens hem hun eigen werkplek kunnen kiezen, een pleidooi voor telewerken dus.

Balans tussen werk en privé

Veel werknemers zullen dit plan omarmen. Uit onderzoek van SCP blijkt namelijk dat 42% van de respondenten zijn werktijden graag op zijn privéleven wil afstemmen. Ze zijn dan zelfs bereid om meer te gaan werken. Werk en privé is ook eenvoudiger te combineren als werknemers thuis kunnen werken of vrij kunnen nemen op het moment dat dat nodig is, bijvoorbeeld als een kind ziek is. Ook de werkgever heeft baat bij oplossingen die zorgen voor een goede balans tussen werk en privé: minder verzuim, hogere productie en tevreden werknemers.