Het Nieuwe Gesubsidieerde Werken

14 oktober 2011 | Door redactie

Bij de overstap naar Het Nieuwe Werken kunt u misschien best wel wat hulp gebruiken. In dat geval kunt u nu gebruikmaken van een subsidie van maximaal € 18.000 waarmee u een externe adviseur kunt inschakelen. U moet echter snel zijn want vanwege de grote belangstelling kunt u alleen tussen 10 en 21 oktober 2011 een aanvraag indienen!

De overheid heeft een budget van in totaal € 25,2 miljoen voor het doorvoeren van Het Nieuwe Werken (HNW). De overheid stelt dit bedrag beschikbaar voor het inhuren van een externe adviseur. Hij moet u helpen bij projecten waarmee u onder andere de bedrijfsprocessen in uw organisatie kunt verbeteren. Met de hulp van een externe adviseur kunt u de arbeidsproductiviteit ook buiten kantoor verbeteren.
Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt, dan komt u in aanmerking voor de subsidie. U krijgt dan 75% van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur vergoed met een maximum van € 18.000. Een loting bepaalt vervolgens of u een subsidie krijgt.

Cultuuromslag  binnen uw organisatie

Ook als u nog helemaal niets heeft gedaan om Het Nieuwe Werken in te voeren, kunt u gebruikmaken van deze subsidie. Het vraagt namelijk om een andere manier van werken en soms houdt dat een cultuuromslag in binnen uw organisatie. Een adviseur kan u daarbij helpen en u informeren over duurzame inzetbaarheid. Denk daarbij aan arbeidsmobiliteit, timemanagement, gezond en vitaal werken en zelfstandig werken.