Het Nieuwe Werken is vaak truc bij reorganisatie

8 september 2010 | Door redactie

Thuiswerken en onderweg werken - 'Het Nieuwe Werken' genoemd - is geliefd. Dat wil heel uw achterban wel. Maar het kan ook een ordinaire besparing zijn: veel organisaties die reorganiseren beginnen er vaak mee. Het nieuwe werken is dan vooral een bezuiniging op kantoorplekken.

Het gaat hier vooral om beroepen waarbij een computer nodig is. Als er goede afspraken zijn gemaakt over de arbeidsomstandigheden, lijkt het voor veel ondernemingsraden en arbo-professionals vaak geen probleem om thuiswerken te stimuleren. Als u er zeker van bent dat de arbeidsomstandigheden thuis goed geregeld zijn, kan het veel bijdragen aan de betrokkenheid van werknemers in uw organisatie.

Ook kosten thuiswerken

Maar aan thuiswerken zitten ook kosten verbonden. Bijvoorbeeld thuiswerk-software kost ongeveer € 13 per maand. In de praktijk blijken de investeringen laag en werknemers worden productiever. Werknemers die in de file staan verliezen namelijk productiviteit.

Subsidie voor thuiswerken 

Ook de overheid ziet de voordelen van Het Nieuwe Werken. Ook dat kan uw organisatie geld opleveren: steeds meer gemeentes geven subsidies aan organisaties die hun personeel thuis laten werken. Zo is Amsterdam een tijdje terug een proef gestart die moet uitwijzen of thuiswerken een oplossing tegen files is. Het doel is om het aantal kilometers file met 5% af te laten nemen. Als het experiment slaagt, krijgt het navolging in de rest van Nederland.