Het Nieuwe Werken kan kosten besparen

2 september 2010 | Door redactie

Thuiswerken en onderweg werken - 'Het Nieuwe Werken' genoemd - wordt steeds populairder en kan bovendien een organisatie veel geld besparen. Veel ondernemingen die reorganiseren zetten Het Nieuwe Werken in als een bezuiniging op kantoorplekken. Als er goede afspraken zijn gemaakt over de arbeidsomstandigheden, lijkt het voor veel arbo-professionals vaak geen probleem om thuiswerken te stimuleren.

Het gaat hier vooral om beroepen waarbij een computer nodig is. Als u er zeker van bent dat de arbeidsomstandigheden thuis goed geregeld zijn, kan het veel bijdragen aan het engagement van de werknemer.

Kosten en verdiensten

Hoewel veel bedrijven Het Nieuwe Werken zien als kostenbesparing, denken sommige ondernemers dat thuiswerken veel kost en weinig oplevert. Moet u het management overtuigen om wèl met thuiswerken in zee te gaan: in de praktijk blijken de investeringen laag en werknemers worden productiever. Werknemers die in de file staan verliezen namelijk productiviteit. Thuiswerk software kost pakweg € 13 per maand.

Ook subsidie voor thuiswerken 

Ook de overheid ziet de voordelen van Het Nieuwe Werken. Ook dat kan uw organisatie geld opleveren: steeds meer gemeentes geven subsidies aan kleine ondernemingen die hun personeel thuis laten werken. Zo is Amsterdam een tijdje terug een proef gestart die moet uitwijzen of thuiswerken een oplossing tegen files is. Het doel is om het aantal kilometers file met 5% af te laten nemen. Als het experiment slaagt, krijgt het navolging in de rest van Nederland.