Iedereen heeft recht op een flexibele werkplek

24 februari 2012 | Door redactie

Iedere medewerker moet het recht krijgen op flexibele werktijden of om thuis te werken. CDA en GroenLinks hebben daartoe gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Een verzoek van een medewerker om zijn werktijden aan te passen of de werkplek flexibeler in te richten, zou u dan alleen kunnen weigeren als u daarvoor zwaarwegende argumenten heeft.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks vinden dat flexibel werken een vanzelfsprekend recht moet zijn, tenzij u er als werkgever een groot belang bij heeft om dat niet toe te staan. Niet iedere functie leent zich tenslotte voor flexibel werk. Of het wetsvoorstel kans van slagen heeft, blijft dan ook nog even de vraag. Ondernemersorganisatie VNO-NCW is van mening dat werkgevers en medewerkers er prima uitkomen door onderlinge afspraken te maken en ziet geen noodzaak om de wet hiervoor aan te passen. Als het wetsvoorstel vóór de zomer door de Tweede Kamer wordt behandeld, zou de wet per 1 januari 2013 kunnen ingaan.

Problemen voor personeelsbezetting in kleinere organisaties

Momenteel is de situatie nog dat werk in principe niet flexibel is, tenzij een werkgever bereid is om hieraan mee te werken. Het wetsvoorstel zou de arbeidsproductiviteit, gezondheid, het milieu, de files en combineren van werk en zorgtaken ten goede komen. In cao’s al veel geregeld rond flexibele arbeidstijden en thuiswerken. Om het uitgangspunt om te kunnen draaien stellen de partijen voor om de Wet aanpassing arbeidsduur te vervangen door een Wet flexibel werken. De wet geldt ook voor organisaties met minder dan tien medewerkers. Dit zou bij die organisaties problemen kunnen opleveren voor de personeelsbezetting.