Informatiestroom kan leiden tot technostress

4 maart 2013 | Door redactie

Vakbeweging FNV wil u en uw werknemers waarschuwen voor zogenoemde technostress. Door het continu bereikbaar zijn via uw pc of smartphone liggen geestelijke en lichamelijke klachten op de loer en lopen privé en werk steeds meer door elkaar heen. Betrokkenheid van u en uw werknemers bij uw bv is natuurlijk prettig, maar zorg ervoor dat het binnen de perken blijft.

Met een smartphone kunt u snel uw werkmail checken en ook even reageren op een vraag van een relatie of werknemer. Mogelijk doet u dit dan ook steeds vaker als u thuis bent of in het weekend. Wees hier echter terughoudend in, want het gevoel van altijd maar bereikbaar moeten zijn, kan u opbreken. Dit geldt ook voor uw werknemers. FNV en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar deze zogenoemde technostress (pdf). Uit een peiling van de vakbond blijkt ook dat 20% van de werknemers meer dan zes keer per dag zijn telefoon checkt buiten werktijd. Een kwart doet dit zelfs zes keer per uur. 

Scheiding werk en privé belangrijk

Het Nieuwe Werken, waarbij u en uw werknemers op elk moment van de dag en op elke plek kunnen werken, vergroot de toegankelijkheid tot internet enorm. Daardoor is het niet moeilijk om online informatie te verwerken, met als gevolg het gevoel dat dit constant moet. Technostress komt voort uit het intensieve gebruik van smartphones en laptops, waardoor bijvoorbeeld een storing meteen negatieve gevolgen heeft, zoals stress. Daarbij speelt ook mee dat u en uw werknemers zoveel informatie krijgen, dat het moeilijk wordt belangrijke informatie te filteren, met besluiteloosheid als gevolg. Breng daarom een duidelijke scheiding aan tussen werk en privé en benadruk dat het niet nodig is dat uw werknemers constant bereikbaar zijn. Technostress kan zich ook uiten in fysieke klachten. Dit kunt u helpen voorkomen door middel van voorlichting over de risico’s. Zo voorkomt u dat de productiviteit bij uzelf en uw werknemers stagneert en voorkomt u langdurig verzuim vanwege een burn-out.