Kabinet neemt maatregelen flexibel werken

24 november 2011 | Door redactie

Het kabinet wil dat de werkgevers meer flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken bieden. Volgens het kabinet is het namelijk belangrijk dat de werknemers de mogelijkheid krijgen om betaald werk, zorgtaken en vrijwilligerswerk beter met elkaar kunnen combineren.

De SER vindt deeltijdwerk geen oplossing voor het probleem van tijdsdruk. Dit houdt namelijk de traditionele kantoor- en werktijden in stand. Het kabinet deelt deze mening en geeft in zijn reactie aan dat het belangrijk is dat vrouwen meer uren gaan werken zonder dat de tijdsdruk toeneemt. Ook moeten de openingstijden van maatschappelijke organisaties beter worden afgestemd op werktijden.

Meer werken in combinatie met zorgtaken

Het kabinet wil werknemers stimuleren om in combinatie met hun zorgtaken en vrijwilligerswerk toch meer te gaan werken. De maatregelen die het kabinet wil nemen komen uit de kabinetsreactie (pdf) op het SER-advies ‘Tijden van de samenleving’.

  • De wetgeving mag geen onnodige beperkingen bevatten voor flexibel werken. De Wet arbeid en zorg (WAZO), de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en het ouderschapsverlof worden zo aangepast dat ze aansluiten bij de behoeften op de werkvloer.
  • Er is een erkenning ‘Maatwerken’ voor modern werkgeverschap ontwikkeld. Daarmee worden werkgevers beloond die voorlopen op het gebied van flexibele regelingen en hun werknemers in staat stellen om werk en privé goed te combineren.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert flexibel werken met het project ‘Het Nieuwe Werken’. De activiteiten hiervoor worden uitgevoerd door het Platform Slim Werken Slim Reizen.
  • Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor sociaal innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidstijdenmanagement.
  • De combinatie van mantelzorg/vrijwilligerswerk en betaald werk moet worden ondersteund. Hiervoor is het kabinet een samenwerking aangegaan met MVO-Nederland om vrijwilligerswerk onder werknemers te bevorderen.
  • De openingstijden van basisonderwijs en dagopvang moeten beter op elkaar aansluiten, zodat ouders arbeid en zorg beter met elkaar kunnen combineren.

Pas de maatregelen toe op uw organisatie

Informeer naar de wensen van uw achterban op het gebied van flexibel werken en zet het vervolgens op de agenda van de overlegvergadering met uw bestuurder. Zo kunt u uw bestuurder op de hoogte stellen van de nieuwe maatregelen en meteen bespreken hoe de maatregelen van toepassing zijn op uw organisatie.