Kabinet wil thuiswerken aanmoedigen met handreiking

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vraagt het kabinet iedereen zo veel mogelijk thuis te werken. Om werkgevers en werknemers hiermee te helpen, heeft het kabinet samen met de sociale partners algemene criteria opgesteld.

25 februari 2021 | Door redactie

Uit onderzoek van onder meer TNO en RIVM blijkt dat de meeste mensen zich houden aan het dringende advies van het kabinet om thuis te werken. In een eerdere Kamerbrief heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toegezegd samen met werkgevers- en werknemersorganisaties te werken aan algemene criteria voor thuiswerken. De minister laat in een nieuwe Kamerbrief weten dat deze criteria inmiddels zijn opgesteld.

Onduidelijkheden over thuiswerken wegnemen

De criteria, die zijn opgenomen in een handreiking (pdf), moeten onduidelijkheden wegnemen over thuiswerken en werkgevers en werknemers helpen bij het maken van een keuze of een werknemer thuis of op locatie kan werken. De handreiking geeft bijvoorbeeld tips om een geschikte werkplek thuis te creëren en te zorgen voor voldoende afwisseling en sociaal contact tijdens het werk.
De algemene criteria vormen een richtlijn voor individuele werkgevers en werknemers. Het is aan de werkgever om in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het beleid rond thuiswerken uit te werken.

Werkgever moet zorgen voor veilige werkplek

Uiteraard is er ook een grote groep werknemers die niet thuis kan werken, omdat de aard van het werk dit niet, of slechts gedeeltelijk, toelaat of omdat het voor de mentale gezondheid van de werknemer beter is dat hij (deels) op locatie werkt. In dergelijke situaties moet de werkgever zorgen voor een gezonde en veilige werkplek (tool) op basis van de arboverplichtingen. Ook moet de werkgever zorgen dat de werkplek voldoet aan de coronamaatregelen van het RIVM.

Er is nog winst te behalen in aantal thuiswerkers

In de Kamerbrief schrijft de minister dat de meest recente cijfers van het coronadashboard van het RIVM laten zien dat 71% van de werknemers die thuis kunnen werken, aangeeft volledig thuis te werken. Zo’n 9% van de werknemers zou nog meer kunnen thuiswerken. Met de handreiking hoopt het kabinet werkgevers en werknemers over de streep te trekken om thuis te gaan werken.

Inspectie SZW kan handhaven

Het is uiteraard aan de werkgever om te beoordelen of het noodzakelijk is om wel of niet thuis te werken, in overleg met de werknemer. Niet thuiswerken is geen overtreding. Voldoet de werkplek niet aan de coronamaatregelen en ontstaat er daardoor een ongezonde en onveilige situatie, dan kan Inspectie SZW hierop handhaven.

Bijlagen bij dit bericht