Let op verhoogde werkdruk bij managers

10 april 2013 | Door redactie

Een goede balans tussen werk en privé voorkomt problemen als overspannenheid en burn-outs. Die grens vervaagt echter steeds meer en dat geldt vooral voor managers. Managers werken steeds vaker buiten werktijd. Ze zijn immers toch bereikbaar via hun smartphone of tablet. Dit kan echter leiden tot een hoge werkdruk met uiteindelijk langdurig ziekteverzuim als gevolg.

Uit onderzoek (pdf) blijkt dat 83% van de managers in Nederland werktelefoontjes en e-mail beantwoordt buiten werktijd. Voor 77% van de managers geldt dat ze vaker buiten werktijd beschikbaar zijn dan in 2012. Slechts 23% van de managers geeft aan dat hun beschikbaarheid hetzelfde is gebleven. In de onderstaande tabellen ziet u nog een aantal onderzoeksresultaten. 

Verhoogde werkdruk als gevolg van bereikbaarheid

In het bereikbaar zijn buiten werktijd schuilt een gevaar. De werkdruk loopt op en de managers hebben weinig tijd om te ontspannen. Op de lange duur kan dit tot gezondheidsproblemen en uiteindelijk tot overspannenheid of een burn-out leiden. Houd dus goed in de gaten of de bereikbaarheid van managers en leidinggevenden binnen uw organisatie niet de spuigaten uitloopt. Een manier om de balans terug te brengen kan zijn om extra verlofdagen toe te kennen of om een passende vergoeding te bieden. Uiteraard zijn dit zaken waarover de managers met uw directie moeten onderhandelen.

Managers werken steeds vaker over