Meepraten over invoering Het Nieuwe Werken

1 november 2011 | Door redactie

Het Nieuwe Werken is geen toverwoord. Het blijkt voor werkgevers best moeilijk om dit in de praktijk te brengen. Hoe richt je de werkplek in en wie doet dit, welke voorzieningen moet je ter beschikking stellen, wat mag wel en niet mee naar huis en hoe beveilig je de boel? Kortom, het is eigenlijk eenvoudiger als werknemers voor hun werk gewoon naar kantoor of bedrijf komen. Om bedrijven te helpen bij de invoering moet er een NEN-norm komen. Uw organisatie kan daarover meepraten.

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) komen veel zaken kijken die geregeld moeten worden: de werkplekinrichting, voorzieningen om thuis en op afstand te kunnen werken, IT-faciliteiten, maar ook afspraken over gedrag van werknemers en mogelijkheden om dit te controleren. Het Nederlands Normalisatie-instituut wil alle informatie die nodig is om Het Nieuwe Werken in te voeren verzamelen in een richtlijn. Bedrijven kunnen daarover meepraten tijdens een informatiebijeenkomst op 10 november 2011.

Richtlijn voor nieuwe werken

Op die bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over de totstandkoming van een richtlijn en over de inhoud ervan. Ook kunnen zij meepraten over de inhoud: wat moet er in een richtlijn staan zodat deze voor zoveel mogelijk organisaties nuttig is? De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die belang hebben of betrokken zijn bij de invoering van HNW. Denk bijvoorbeeld aan facility managers, HR-managers en IT-specialisten. Deelname is gratis. Op de website van NEN vindt u meer informatie en kunt uw organisatie aanmelden.