Minder strikte regels bij thuiswerken

26 september 2011 | Door redactie

De strikte regels met betrekking tot thuiswerken moeten worden opgeheven, zodat de arbowetgeving het thuiswerken niet belemmert. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom binnenkort een wijziging van de Arbowet naar de Tweede Kamer. Volgens de minister sluiten de huidige arboregels voor thuiswerken nog te weinig aan op de praktijk.

Het aantal werknemers dat thuiswerkt, is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Vooral grote organisaties geven werknemers de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week vanuit huis te werken. Ook de manier waarop werknemers thuiswerken, is veranderd door de komst van communicatiemiddelen, zoals laptops en de iPad. Hierdoor hoeven werknemers niet meer per se achter een bureau te zitten om te werken, maar kunnen zij bijvoorbeeld ook onderweg hun laptop openklappen.

Aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen

De huidige Arbowet sluit nog te weinig aan op deze ontwikkelingen. Daarom wil de minister deze wet aanpassen. Dat is ook een belofte die het kabinet in het regeer- en gedoogakkoord heeft gedaan. Een woordvoerder van minister Kamp geeft aan dat er niet zo veel gaat veranderen. Wel wil de minister de regels voor thuiswerken minder strikt maken. Hoe deze veranderingen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. 

Op de hoogte stellen van arboregels

Zijn er in uw organisatie werknemers die thuiswerken, dan is het onder de huidige wetgeving belangrijk dat u voldoet aan de zorgplicht. Dat betekent dat de werknemers – bij voorkeur schriftelijk – op de hoogte moeten zijn gesteld van de arboregels bij thuiswerken. Daarnaast moet u zorgen voor een goede werkplek. Een goede werkplek bestaat volgens de Arbowet uit een goede stoel, tafel en verlichting. Als een werknemer hier zelf niet over beschikt, moet u hiervoor zorgen. Voor werknemers die werken met beeldschermen en computers, gelden dezelfde vereisten als voor de inrichting op kantoor.