OR kan aandringen op thuiswerkvergoeding

7 december 2022 | Door redactie

Sinds de coronacrisis zijn werknemers meer thuis gaan werken. De werkgever mag werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven voor de extra kosten die de werknemer hierdoor maakt. De ondernemingsraad (OR) kan zich er hard voor maken dat de werkgever dit ook doet.

Thuiswerken brengt voor werknemers extra kosten met zich mee, onder meer voor energie, gas en bijvoorbeeld koffie. Nu (gedeeltelijk) thuiswerken in veel organisaties de norm is geworden, bieden steeds meer werkgevers hun werknemers een thuiswerkvergoeding aan. Veel cao’s stellen een thuiswerkvergoeding zelfs verplicht. Heeft de organisatie nog geen thuiswerkvergoeding, dan kan de OR er bij de bestuurder op aandringen dat er een thuiswerkvergoeding komt. Zo kan de OR de thuiswerkvergoeding op de agenda zetten voor het halfjaarlijkse overleg met de bestuurder of bij de bestuurder een voorstel indienen voor het invoeren van een thuiswerkvergoeding (initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR).

OR kan verschillende argumenten aandragen voor thuiswerkvergoeding

Een belangrijk argument dat de OR kan aanvoeren, is dat de werkgever sinds 1 januari 2022 gebruik kan maken van de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten in de werkkostenregeling (WKR). Deze vrijstelling bedraagt in 2022 maximaal € 2 per dag en wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 2023 stijgt de onbelaste thuiswerkvergoeding naar maximaal € 2,15 per dag. De bestuurder doet er goed aan om werknemers financieel tegemoet te komen bij het thuiswerken. Eén of meer dagen per week thuiswerken kan namelijk bijdragen aan productievere werknemers en een betere werk-privébalans, maar vanwege de oplopende kosten komen werknemers weer vaker naar kantoor. Met het faciliteren van thuiswerken en aanbieden van een thuiswerkvergoeding geeft de bestuurder blijk van goed werkgeverschap, en dat is in een krappe arbeidsmarkt extra belangrijk.

Bestuurder moet OR betrekken bij thuiswerkbeleid

De bestuurder moet rekening houden met verschillende aspecten van de onbelaste thuiswerkvergoeding (artikel), zoals de samenloop met de reiskostenvergoeding. Dit maakt het nog belangrijker om goede afspraken te maken rond thuiswerken (infographic). Bij diverse onderdelen van het thuiswerkbeleid heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR). De bestuurder doet er dan ook verstandig aan om de OR hierbij te betrekken.

Vakbond pleit voor thuiswerkvergoeding van € 6 per dag

Volgens vakbond FNV is de huidige regeling voor de thuiswerkvergoeding niet toereikend en zouden werknemers de daadwerkelijk gemaakte thuiswerkkosten vergoed moeten krijgen. Die kosten liggen momenteel een stuk hoger dan toen het Nibud in augustus 2021 voor het eerst een berekening van de thuiswerkkosten maakte. De vakbond pleitte er eerder voor om de onbelaste thuiswerkvergoeding uiterlijk per 2023 te verhogen naar € 6 per dag, maar dat zit er vooralsnog niet in. Bij de evaluatie van de WKR, die gepland staat voor 2023/2024, gaat het kabinet ook de thuiswerkvrijstelling evalueren. Dan wordt bekeken of de regeling nog strookt met de praktijk.

Bijlagen bij dit bericht