OR kan druk om naar kantoor te komen verminderen

Nu de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen een kwestie van een lange adem blijken, kan het thuiswerken in de knel komen. Voelen werknemers druk om naar kantoor te komen, terwijl thuiswerken goed mogelijk is, dan kan de ondernemingsraad (OR) ingrijpen. Het advies van de overheid is immers nog steeds om zo veel mogelijk thuis te werken.

11 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Een groot deel van de werknemers in Nederland werkt al sinds medio maart thuis als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels is duidelijk dat COVID-19 helaas niet binnen enkele weken of maanden bezworen is. De tijdelijke noodmaatregelen die werkgevers in het begin van de crisis namen, zijn soms niet langer houdbaar. Zo starten werkgevers eerder gepauzeerde projecten weer op en bedenken ze waar mogelijk alternatieve werkwijzen om coronaproof te kunnen werken. Met de nodige maatregelen is werken op kantoor beperkt mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat ook in organisaties waar thuiswerken goed mogelijk is, werknemers steeds vaker weer op kantoor gaan werken. Hierdoor kunnen werknemers die wél thuis willen blijven werken, (onbedoeld) steeds meer druk voelen om ook naar kantoor te komen. De OR kan in zo’n geval ingrijpen.

Bestuurder moet thuiswerken blijven stimuleren

De OR kan de bestuurder erop attenderen dat het een onwenselijke situatie is dat werknemers druk ervaren om naar kantoor te komen. Het advies van de overheid is immers nog steeds om zo veel mogelijk thuis te werken. De bestuurder doet er dus goed aan om het thuiswerken te blijven stimuleren en het werken op kantoor vooral niet aan te moedigen. Het werken op kantoor zou beperkt moeten zijn tot de werkzaamheden die werknemers echt alleen op kantoor kunnen uitvoeren en voor werknemers die echt niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze geen goede werkplek kunnen creëren.

OR kan bestuurder concrete voorstellen presenteren

Het is van belang dat de bestuurder blijft benadrukken dat op kantoor werken vrijwillig is en alleen toegestaan als dat echt noodzakelijk is. Zo blijft thuiswerken het uitgangspunt binnen de organisatie wat de druk om naar kantoor te komen vermindert. De OR kan de bestuurder helpen om in kaart te brengen op welke momenten de achterban druk ervaart om toch naar kantoor te komen. Mogelijk zijn er voor zulke momenten alternatieven te bedenken waardoor die druk vermindert. Zo kunnen werknemers zich bezwaard voelen als collega’s op kantoor in overleg gaan en zij daarbij niet kunnen aanschuiven. De bestuurder kan daarom invoeren dat overleg standaard digitaal plaatsvindt, tenzij het echt niet anders kan. Zo kunnen werknemers ook vanuit huis deelnemen aan een overleg met collega’s die op kantoor werken. De OR kan zulke voorstellen aan de bestuurder presenteren op basis van het initiatiefrecht (tool) (artikel 23, lid 3 WOR).