Persoonskenmerken bepalen het succes van thuiswerken

Ook na de coronacrisis willen veel werkgevers hybride werken blijven faciliteren. Bij het maken van afspraken hierover is het ook de moeite waard om stil te staan bij de relatie tussen de persoonskenmerken en de werkprestaties bij thuiswerken.

3 november 2021 | Door redactie

Werken op afstand levert voordelen op voor werknemers, maar zeker ook uitdagingen: meer flexibiliteit en autonomie versus verlies van sociaal contact met collega’s en moeite met combineren van werk en gezin. Nu blijkt dat ook persoonskenmerken het succes tijdens het werken op afstand bepalen of juist kunnen belemmeren. Onderzoekers van Tilburg University en Eindhoven University of Technology hebben namelijk ontdekt dat zeer extraverte werknemers minder productief en minder gelukkig werden door het thuiswerken. In dezelfde periode gingen introverte werknemers juist beter gaan presteren.

Verschil moet er zijn

Volgens de onderzoekers zijn deze resultaten wel logisch. Extraverte mensen zijn sociale, energieke mensen die opbloeien van dagelijkse, sociale interacties met anderen. Door de coronacrisis konden ze niet meer spontaan een praatje maken met collega’s. Het tegenovergestelde gebeurde bij introverten die vaak meer verlegen en teruggetrokken zijn. Het thuiswerken gaf hen meer rust. Ook de werkprestaties van de heel ijverige, nauwkeurige werknemers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid namen af. Door de coronacrisis vielen veel structuren weg en waren er ineens geen duidelijke doelen meer. Dit had zijn weerslag op deze gewetensvolle werknemers. Het ontbreken van structuur deed de minder gewetensvolle werknemer - vaak de sloddervos, de verstrooide en de roekeloze werknemer - juist goed.

Werksituatie op maat

Om de meest optimale werksituatie (tool) te creëren is het belangrijk om in goed overleg afspraken te maken (tool) over hybride werken na de coronacrisis. Het is op basis van de resultaten van het onderzoek voor leidinggevenden in ieder geval belangrijk om per individu te kijken wat het beste werkt qua individuele wensen en belangen (tool), maar ook persoonskenmerken. Voor werkgevers betekent het dus maatwerk leveren.