Printer op thuiswerkplek is meestal belast

23 mei 2012 | Door redactie

Steeds meer Nederlandse werknemers werken een aantal uren in de week thuis. Mensen die al regelmatig thuiswerkten, zijn de afgelopen jaren ook méér uren gaan thuiswerken. Wilt u de mogelijkheden voor thuiswerk faciliteren, dan moet u zich aan de fiscale regels houden. Dat is extra belangrijk als u de werkkostenregeling al toepast.

In 2011 werkte 28% van de werknemers minimaal één uur per week thuis, terwijl dat in 2005 nog 25% was. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) (pdf), die sinds 2005 jaarlijks wordt gehouden onder bijna 23.000 werknemers. Vorig jaar werd er gemiddeld 6,2 uur per week thuisgewerkt. De sectoren waarin het meest wordt thuisgewerkt, zijn informatie en communicatie (4,5 uur), onderwijs (3,4 uur) en financiële instellingen (2,8 uur). Vooral oudere en hoogopgeleide werknemers werken thuis.

Onbelaste verstrekkingen op de thuiswerkplek

Met een gemiddelde reistijd van 52 minuten per dag is de Nederlandse werknemer een flink deel van zijn dag kwijt aan reizen van en naar het werk. Vaker een dag(deel) thuiswerken, bespaart de werknemer dus reistijd. Als u thuiswerken onder de werkkostenregeling (WKR) wilt faciliteren, let dan op de fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen van de thuiswerkplek. Onder de WKR zijn de volgende verstrekkingen voor de thuiswerkplek onbelast:

  1. verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever. Hieronder valt bijvoorbeeld de beeldschermwerkplek thuis;
  2. verstrekkingen die de werknemer deels op de reguliere werkplek gebruikt en deels op de thuiswerkplek. Is een verstrekking op de reguliere werkplek onbelast, dan is het gebruik daarvan op de thuiswerkplek ook onbelast. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mobiele telefoon en gereedschap.

Aanwijzen als eindheffingsloon

Een verstrekking op de thuiswerkplek is ook onbelast als u deze aanwijst als eindheffingsloon. Dit laatste geldt ook voor vergoedingen. Vergoedingen en verstrekkingen voor de thuiswerkplek die u als zodanig heeft aangewezen, blijven onbelast als u ze onderbrengt in de vrije ruimte van 1,4% van de totale loonsom.
Verstrekkingen zoals een printer en meer privégerelateerde zaken zoals koffie – die op de reguliere werkplek onbelast zijn – zijn op de thuiswerkplek belast, tenzij u deze ook onderbrengt in de vrije ruimte.