Productiviteit kakt in door veel thuiswerken

30 januari 2012 | Door redactie

Werknemers die volledig thuiswerken, zijn op de lange termijn vaak minder productief dan werknemers die (regelmatig) op kantoor werken. Dit stelt TNO na een expertmeeting over de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW). De reden hiervoor is dat thuiswerken ten koste gaat van de binding met de organisatie en het contact met collega’s.

Gedeeltelijk thuiswerken blijft op de lange termijn wel productief, omdat het contact met de organisatie en collega’s daarbij in stand blijft. Volgens TNO is het effectief om de werkplek af te stemmen op de werkactiviteit. Moet een werknemer bijvoorbeeld een taak verrichten waarbij hij zich goed moet concentreren, dan kan hij dit het beste thuis doen of in een stilteruimte. Informeel overleg kan beter plaatsvinden in een loungeruimte. De plek afstemmen op het type activiteit kan volgens de experts een positief en blijvend effect hebben op de productiviteit.

Rol van de OR bij Het Nieuwe Werken (HNW)

Is Het Nieuwe Werken al (gedeeltelijk) onderdeel van uw bedrijfsbeleid? Zorg dan dat u afspraken maakt met uw bestuurder over de betrokkenheid van uw ondernemingsraad. Zo moet u er vanuit uw OR op toezien dat de thuiswerkplek arbotechnisch verantwoord is. Het is daarom slim om de bestuurder te adviseren om een arboprofessional te betrekken bij  het opstellen, implementeren en toepassen van beleid dat is gericht op HNW. Het is niet zo dat uw advies- of instemmingsrecht automatisch van toepassing is op te ontwikkelen beleid dat is gericht op HNW. Het is wel zo dat uw instemmingsrecht van toepassing kan zijn op onderdelen ervan. Mochten er nieuwe regels worden opgesteld over de arbeids- en rusttijden, dan is uw instemmingsrecht van toepassing (artikel 27 Wet op de ondernemingsraden). Ook als door het invoeren van plaats- en tijdonafhankelijk werken de personeelsbeoordeling of bijvoorbeeld het werkoverleg anders moet worden ingedeeld, moet de bestuurder om uw instemming vragen. In het decembernummer van OR Rendement las u op pagina 15 en verder meer over de rol van de OR bij HNW.