Risico van brand punt van aandacht bij thuiswerken

Ook als werknemers thuiswerken moet de werkplek voldoen aan de eisen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat ook de brandveiligheid op orde moet zijn. Waar moeten werknemers op letten?

19 oktober 2021 | Door redactie

Vorige week luidde het Verbond van Verzekeraars de noodklok: in 2020 is voor het eerst sinds jaren het aantal woningbranden weer toegenomen. Uit cijfers van de belangenvereniging blijkt dat er vorig jaar 66.657 claims zijn ingediend wegens woningbrand, terwijl er in 2019 nog sprake was van 64.879 gevallen. Het feit dat in 2020 veel mensen vanwege corona hebben thuisgewerkt, zou hier debet aan zijn. Vooral draadloze elektrische apparaten zijn steeds vaker de bron van woningbranden. Bij het opladen kan de temperatuur zodanig oplopen dat risico van ontbranding ontstaat. Maar ook opladers die in stopcontacten blijven zitten zonder aangesloten apparaten, kunnen brand veroorzaken. Als thuiswerkers zich hiervan bewust zijn, kunnen ze een hoop ellende voorkomen.

Afspraken maken over brandveiligheid

Werkgever en werknemer moeten bij thuiswerken samen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De aandacht gaat daarbij meestal uit naar de inrichting van de werkplek, en niet naar brandveiligheid. Die hangt echter niet alleen af van de situatie in de woning, maar ook van het gedrag van de bewoners. Allereerst is belangrijk dat de werknemer en zijn huisgenoten weten hoe ze brand moeten voorkomen. Dat betekent dat ze afspraken met elkaar moeten maken over veilig omgaan met mogelijke brandhaarden. Afspraken kunnen zijn:

  • Niet weglopen tijdens het gebruik van warmtebronnen, zoals tijdens het koken;
  • Elektrische apparaten alleen overdag opladen onder toezicht of in een ruimte die is voorzien van rookmelders. Na het opladen de stekker uit het stopcontact trekken.
  • Vluchtwegen in de woning moeten vrij blijven van obstakels, dus trappen vrijhouden en zorgen dat deuren makkelijk te openen zijn.
  • Breng rookmelders aan in elke ruimte en vervang op tijd (en bij allemaal) de batterijen. Met ingang van juli 2022 is het verplicht om elke verdieping van een woning te voorzien van een rookmelder.

Invloed eigen gedrag op ontstaan brand

Een gezonde en veilige thuiswerkplek begint met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Neem de risico’s van thuiswerken op in de RI&E (tool). De werkgever kan een digitale tool ter beschikking stellen waarmee werknemers deze risico’s zelf kunnen inventariseren. Ze lopen de werkplek en de werkomgeving thuis na op punten uit de tool. Van de inrichting van de werkplek en de instelling van stoel en bureau tot de aanwezigheid van brandmelders. Aan de hand van de RI&E kan de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen nodig zijn om de thuiswerkplek arboproof te maken. Maatregelen kunnen zijn: de aanschaf van een ergonomische bureaustoel, hulpmiddelen als een laptopstandaard en een ergonomische muis en pauzesoftware. Maar ook het geven van voorlichting en instructie. Veiligheid is ook een kwestie van gedrag: is de werknemer zich bewust van de risico’s en weet hij hoe hij daarmee om moet gaan? Vergeet niet brandveiligheid hierin mee te nemen: leg uit hoe (makkelijk) brand ontstaat en wat de invloed van het eigen gedrag is.

Bijlagen bij dit bericht