Rol OR bij aangescherpt thuiswerkadvies

Het kabinet wil dat werknemers weer vaker thuis gaan werken. Dat maakte demissionair premier Rutte gisteren bekend. Met de stijgende energieprijzen wordt thuiswerken voor werknemers echter duurder. Het aangescherpte thuiswerkadvies is voor de ondernemingsraad (OR) daarom een goede aanleiding om te pleiten voor een (hogere) thuiswerkvergoeding.

3 november 2021 | Door redactie

Vanwege de stijgende coronacijfers heeft het demissionaire kabinet strengere coronamaatregelen ingevoerd. Eén daarvan is een aanscherping van het thuiswerkadvies. Voor werknemers geldt vanaf vandaag het dringende advies om minimaal de helft van de tijd thuis te werken. Dit brengt hogere kosten voor werknemers met zich mee. Eerder berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat thuiswerken de werknemer gemiddeld € 2 kost. Met de inflatie en stijgende energie- en gasprijzen wordt thuiswerken nog duurder. Een tegemoetkoming voor de thuiswerkkosten lijkt dan ook niet meer dan reëel. Daar kan de OR zich hard voor maken.

OR kan bestuurder ongevraagd adviseren over thuiswerkvergoeding

Veel werkgevers geven hun werknemers inmiddels een thuiswerkvergoeding. Gebeurt dit nog niet, dan kan de OR er bij de bestuurder op aandringen dat hij een thuiswerkvergoeding invoert. Het aangescherpte thuiswerkadvies in combinatie met de stijgende kosten voor thuiswerkers zijn hiervoor een goed argument. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder hierover ongevraagd te adviseren. In zijn voorstel kan de OR ook de tegemoetkoming voor thuiswerkkosten uit het Belastingplan 2022 (pdf) meenemen. Hierin staat dat werkgevers werknemers vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding kunnen geven van maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuis gewerkte dag. Werkgevers die gebruik willen maken van de nieuwe thuiswerkvergoeding, moeten daarbij wel aan een aantal voorwaarden (infographic) voldoen.

OR heeft veel bevoegdheden bij thuiswerkbeleid

De onbelaste thuiswerkvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten die thuiswerken met zich meebrengen. Of een vergoeding van € 2 per dag gezien de stijgende kosten nog voldoende is, is iets wat de bestuurder het beste in overleg met de OR kan bepalen. Als de bestuurder een thuiswerkvergoeding invoert, of de bestaande vergoeding verhoogt, moet hij de regeling voor de thuiswerkvergoeding (tool) ook opnemen in het thuiswerkbeleid. Het thuiswerkbeleid bevat verschillende regelingen waarbij de OR adviesrecht (artikel 25 WOR) of instemmingsrecht (artikel 27 WOR) heeft.

Meer weten over succesvol thuiswerken? Raadpleeg dan de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.