Thuiswerken na corona is belangrijk actiepunt voor OR

16 november 2020 | Door redactie

De meeste werkgevers verwachten dat werknemers ook na de coronacrisis meerdere dagen per week thuis zullen werken. Dit blijkt uit een ledenenquête van de AWVN. Werkgevers doen er verstandig aan om de ondernemingsraad vanaf het begin te betrekken bij het thuiswerkbeleid.

Maar liefst 95% van de werkgevers denkt dat werknemers ook na afloop van de coronacrisis vaker vanuit huis zullen werken. Twee dagen per week thuiswerken lijkt daarbij de norm. Dit blijkt uit de ledenenquête Wij blijven thuiswerken – met andere vergoedingen (pdf) van werkgeversvereniging AWVN. Als (gedeeltelijk) thuiswerken in de organisatie de standaard wordt, is het aan te raden dat de werkgever een thuiswerkbeleid opstelt (toolbox). Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de vergoedingen aan werknemers.

Werkgever moet vergoedingenstructuur herzien

Volgens de AWVN stelt bijna 90% van de werkgevers aan de thuiswerkende werknemers noodzakelijke voorzieningen beschikbaar, zoals een laptop of telefoon. Daarnaast keert bijna de helft van de werkgevers (46%) nog altijd een reiskostenvergoeding uit en geeft één op de vijf de werknemers zelfs al een thuiswerkvergoeding. Als werknemers ook in de toekomst minder op kantoor zullen werken, zullen werkgevers moeten heroverwegen welke vergoedingen zij aan werknemers verstrekken. Een onbelaste vaste reiskostenvergoeding kan vanaf 2021 voor thuiswerkers niet meer toegestaan zijn. De AWVN pleit voor een individueel ‘waarjewerkt-budget’, waaruit werknemers hun eigen vervoers- en thuiswerkkosten kunnen betalen.

Werkgever kan thuiswerkbeleid het beste afstemmen met OR

Hoe het thuiswerkbeleid eruit moet zien en welke vergoedingen daarbij horen, kan de werkgever het beste afstemmen met de ondernemingsraad (OR). De OR weet immers het beste waar werknemers behoefte aan hebben en kan zorgen voor draagvlak in de organisatie. De raad heeft instemmingsrecht op de arboaspecten van het thuiswerkbeleid (artikel 27, lid 1d WOR) en kan via het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) de bestuurder concrete voorstellen doen, ook over de thuiswerkvergoeding. De bestuurder is verplicht om die voorstellen in overweging te nemen en de OR een goed onderbouwde, schriftelijke reactie te geven.

Aandachtspunten voor OR bij invoering of wijziging van thuiswerkbeleid

De invoering of wijziging van het thuiswerkbeleid brengt specifieke aandachtspunten voor de OR met zich mee. De OR moet namelijk ook in de gaten houden of de werkgever zich aan alle voorschriften houdt. Is het thuiswerkbeleid bijvoorbeeld in lijn met de bepalingen in de cao en heeft de werkgever toestemming nodig van de individuele werknemer als hij regelingen wil wijzigen? Ook dat is iets waar de OR op moet letten. Bovendien moet de OR erop toezien dat de werkgever de werknemers tijdig en duidelijk informeert over het nieuwe of aangepaste thuiswerkbeleid.