Voor jongste werknemers is corona-thuiswerken moeilijker

9 april 2020 | Door redactie

Werkgevers doen er goed aan vooral de jongere medewerkers goed te begeleiden tijdens het verplichte thuiswerken door de coronacrisis. Vooral de groep tot 34 jaar heeft het er zwaar mee en vertoont door het thuiswerken vaker burn-outachtige klachten dan andere leeftijdsgroepen.

Nu Nederlandse werknemers massaal thuiswerken vanwege het coronavirus, moeten werkgevers meer moeite doen om te zorgen dat iedereen gemotiveerd blijft. Vooral jongeren tot 34 jaar verdienen hierbij aandacht. Zij ontwikkelen door deze hele situatie het vaakst stress- en burn-outsymptomen zoals concentratieproblemen. Dit meldt het FD. Jongeren van deze leeftijd zijn om meerdere redenen kwetsbaarder. Zij wonen vaak alleen en raken nu geïsoleerder dan mensen met een gezin. De mogelijkheid om buiten de deur te ontspannen, is weggevallen. Ze missen de structuur van een gezin. Ook vormt werk vaak een belangrijk deel van hun identiteit. Bovendien is dit voor velen de eerste echte bedreigende crisis die ze in hun leven meemaken, die ook financieel grote gevolgen kan hebben.

Werkgever moet in gesprek blijven 

Volgens het FD zegt in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar bijna 70% stress te ervaren. Ter vergelijking: onder vijftigplussers is dit aandeel met iets meer dan 60% een stuk lager. De werkgever zou dus regelmatig in gesprek moeten blijven met zijn jongste groep werknemers. Bijvoorbeeld door regelmatig te videobellen (tool) of telefonisch contact te zoeken. Hij kan zorgen voor structuur door het dagelijks aanbieden van een gezamenlijk online fitnesskwartiertje. Ook kan hij actief wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de preventiemedewerker of de bedrijfsarts als iemand het nodig heeft om even zijn hart te luchten.

Bijlagen bij dit bericht