Voorlopig geen verzoekrecht flexibel werken

20 april 2012 | Door redactie

CDA en Groenlinks kwamen onlangs met een initiatiefvoorstel waardoor iedere werknemer het recht moet krijgen om flexibel of thuis te werken. Een verzoek van de werknemer om zijn werktijden en werkplek flexibel in te richten, kunt u dan alleen afwijzen als u daar zwaarwegende argumenten voor heeft. Maar Actal, het adviescollege voor toetsing van regeldruk, vindt dat het voorstel beter onderbouwd moet worden.

De partijen CDA en Groenlinks stellen voor om de Wet aanpassing arbeidsduur te vervangen door de Wet flexibel werken. Het uitgangspunt moet volgens de initiatiefnemers zijn dat werk flexibel wordt ingevuld, tenzij een werkgever er groot belang bij heeft om dat niet te doen. Op dit moment is het juist omgekeerd: werk is niet flexibel, tenzij een werkgever bereid is om hieraan mee te werken.

Eerst de huidige belemmering voor flexibel werk wegnemen

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Actal het wetsvoorstel Flexibel werken beoordeeld. Het adviescollege vindt dat eerst de belemmeringen voor flexibel werken in huidige wet- en regelgeving moeten worden weggenomen. Deze zijn vorig jaar in kaart gebracht in het rapport ‘Het Nieuwe Werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving (pdf)’. Daarna kan worden bepaald of het nodig is om het verzoekrecht voor flexibel werken wettelijk vast te leggen.

Berekening administratieve lasten niet compleet

Ook vindt het adviescollege dat in de berekening van de administratieve lasten een aantal belangrijke kosten zijn vergeten, zoals de kosten:

  • voor het opstellen van reglementen voor het beoordelen van de verzoeken (door de werkgever en medezeggenschap);
  • voor aanpassing van de administratieve organisatie;
  • voor bezwaar en beroep en eventuele juridische procedures;
  • voor het maken van afspraken over (mogelijke) controles door de werkgever op de arbeidsomstandigheden op de nieuwe werkplek en de mogelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongeschiktheid, uitval, ongelukken en misstanden.

Actal mist in het wetsvoorstel ook alternatieven die voor minder regeldruk zorgen. De adviesorganisatie adviseert de initiatiefnemers CDA en GroenLinks daarom om het plan nogmaals door te rekenen om de noodzaak van nieuwe wetgeving beter te onderbouwen.