Voorlopig nog thuiswerken, wel samenkomsten voor training

‘Thuiswerken als dat kan’ blijft voorlopig de norm, zo heeft het demissionaire kabinet laten weten. Het voorschrift om thuis te werken behoort tot de coronamaatregelen die als laatste vervallen. Voor interne trainingen zijn vanaf 5 juni wel samenkomsten mogelijk.

31 mei 2021 | Door redactie

In de persconferentie van afgelopen vrijdag gaf demissionair minister-president Rutte aan dat het advies blijft om thuis te werken, tenzij dat niet anders kan. De thuiswerkmaatregel zal als laatste worden opgeheven, samen met basisregels zoals 1,5 meter afstand houden. In het openingsplan van 28 mei (pdf) is voor het loslaten van deze coronamaatregelen nog geen datum vastgesteld, al is de hoop dat ze in september kunnen vervallen. Het kabinet wacht hiervoor de ontwikkeling van het aantal besmettingen en de instroom in ziekenhuizen af. De verwachting is dat de maatregelen in ieder geval in de zomer nog van toepassing zullen zijn. Veel werkgevers willen ook daarna (gedeeltelijk) thuiswerken toestaan, zo blijkt uit een peiling in opdracht van RTL Z. Aan de andere kant geeft één op de vijf werkgevers aan weer volledig terug naar kantoor te gaan.

Interne trainingen op locatie vanaf 5 juni weer toegestaan

Hoewel zo veel mogelijk thuiswerken gewenst blijft, is er voor werkgevers wel een versoepeling aangekondigd: vanaf 5 juni zijn samenkomsten van interne teams voor training, ontwikkeling en scholing op kantoor weer toegestaan. Werkgevers zijn dan vrij om voor werknemers bijvoorbeeld een cursus op locatie te organiseren, uiteraard met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Vooraf testen geen voorwaarde voor einde thuiswerken

Het kabinet houdt de thuiswerkmaatregel in stand om te voorkomen dat er te veel reisbewegingen ontstaan en te veel mensen met elkaar in contact komen. Vooraf testen voor werken op kantoor wordt daarom niet als kans gezien om het op locatie werken eerder toe te staan. Het testen op besmetting met het coronavirus is wel gestimuleerd voor werknemers die niet thuis kunnen werken. De financiële regeling die hiervoor is ontwikkeld, geldt vanaf juni niet meer. De beschikbaarheid van zelftesten maakt de regeling overbodig.
Om drukte te voorkomen, roept het kabinet ook op de spits te vermijden. Een mobiliteitsalliantie van vervoerspartijen doet vandaag een soortgelijke oproep (pdf). Organisaties kunnen met flexibele werktijden en gedeeltelijk thuiswerken voorkomen dat het verkeer na corona gelijk weer vastloopt.

Bijlagen bij dit bericht