Wees voorbereid op uitval van thuiswerksoftware

Het is van groot belang dat de thuiswerksoftware die werknemers gebruiken in deze periode beschikbaar blijft. De uitval van thuiswerksoftware is namelijk een groot risico voor de bedrijfscontinuïteit. Een update van de risicoanalyse en het continuïteitsplan is dan ook essentieel.

8 april 2020 | Door redactie

De uitval van thuiswerksoftware vormt ineens een veel grotere bedreiging voor de continuïteit van organisaties. Kwetsbaarheden in de software, overbelasting door een flinke gebruikerstoename of een tekort aan licenties: het zijn allemaal redenen waardoor thuiswerkers de software mogelijk niet meer kunnen gebruiken. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert dan ook om de onmisbare processen voor uw organisatie op een rij te zetten en bijbehorende maatregelen in kaart te brengen (pdf).

Risico’s uitval thuiswerksoftware in kaart

Als werknemers geen toegang hebben tot thuiswerksoftware, ligt het voor de hand dat zij gebruik gaan maken van privémiddelen, zoals gratis e-mailaanbieders en clouddiensten. Het lekken van informatie is dan een flink beveiligingsrisico. De werkgever past zijn risicoanalyse (tool) en continuïteitsplan aan door de volgende stappen te nemen:

  1. Maak een overzicht van de kritieke processen in de organisatie. Hiervan is sprake als het uitvallen van deze software ervoor zorgt dat de organisatie zijn doelen niet meer kan behalen.
  2. Inventariseer welke thuiswerkfaciliteiten nodig zijn om de kritieke processen uit te voeren: kijk hoe dit proces toch door kan gaan als de thuiswerkfaciliteiten zouden uitvallen.
  3. Inventariseer de beschikbaarheidsrisico’s van thuiswerkfaciliteiten, bijvoorbeeld door overbelasting of DDoS-aanvallen.
  4. Tref maatregelen om uitval te voorkomen en om voorbereid te zijn als er toch een verstoring plaatsvindt. Koop bijvoorbeeld voldoende capaciteit in en controleer het onderhoudscontract dat uw organisatie voor de thuiswerksoftware heeft. Kijk ook naar de risico’s van het gebruik van privévoorzieningen en weeg dit af tegen de risico’s van processen die niet meer worden uitgevoerd. De werkgever zorgt dat hij een stappenplan klaar heeft voor als er software uitvalt en communiceert duidelijk wat hij van werknemers verwacht.
 

Bijlagen bij dit bericht

Risicoanalyse
Tools | Formulieren