Werknemer kan niet meer zonder digitale media

3 februari 2016 | Door redactie

Of u nu wel of niet op sociale media mag op uw werkplek of onder werktijd, feit is dat uitbannen vrijwel onmogelijk is. Volgens een internationaal onderzoek door het World Economic Forum is dat ook niet nodig; werknemers geven zelf aan dat door digitale media hun professionele leven is verbeterd.

Het gebruik van sociale media onder werktijd of op de werkplek mag dan nog wel eens ter discussie staan, uitbannen zal niet meer lukken. Dat hoeft niet erg te zijn, want werknemers geven zelf aan dat digitale media hun professionele leven hebben verbeterd. Volgens het onderzoek ‘Shaping the Future Implications of Digital Media for Society’ vindt de helft van de ondervraagde werknemers uit landen met een groeiende economie dat online tv, blogs en sociale netwerken iets toevoegen aan hun professionele leven. Het onderzoek door het World Economic Forum is uitgevoerd om de rol van sociale media in de toekomst vast te stellen.

Gebruik digitale media werkgerelateerd

Digitale media zijn volgens de respondenten handig en nuttig bij het vinden van (ander) werk, om nieuwe kennis en professionele vaardigheden (tool) op te doen en een goede balans te creëren tussen werk en privé. 56 % vindt dat digitale media hun manier van werken heeft veranderd, en ook de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en samenwerken. 70% van de respondenten geeft aan dat het gebruik van digitale media steeds vaker werkgerelateerd is. Als nadelen noemen de onderzoekers de dreigende ongelijkheid tussen hoogopgeleide gebruikers en lager opgeleiden. Die laatsten profiteren minder van innovatieve technologieën en hogere productiviteit omdat op de kosten van hun werk wordt bezuinigd.

Minder contact door werken op afstand

Daarnaast kunnen digitale media de effectiviteit en productiviteit op het werk ook verminderen. Technostress en een overvloed aan informatie kunnen afleiding in de hand werken en de concentratie verminderen. Werknemers moeten dus wel vaardig blijven in het omgaan met digitale media en zich blijven ontwikkelen. Door een toename van werken op afstand en thuis werken nemen persoonlijke contactmomenten af. Ook daar moeten werkgevers en werknemers zich bewust van zijn. Het rapport is online in te zien.