Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken. Afspraken over de thuiswerkplek, thuiswerkvergoedingen, bereikbaarheid, een gezonde en veilige werkomgeving en nog meer. Deze toolbox helpt u om snel en eenvoudig een goed thuiswerkbeleid voor uw organisatie te maken.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Succesvol thuiswerken in 6 stappen

  Hoe laat uw organisatie de medewerkers effectief thuiswerken?

  Bij thuiswerken is het zaak om duidelijke afspraken te maken, zowel op beleidsniveau als met individuele werknemers. Deze toolbox loodst u stap voor stap door alle aandachtspunten over het algemene thuiswerkbeleid, de afspraken met werknemers, de thuiswerkplek, de beveiliging en de sociale kant van thuiswerken. Zo leidt u thuiswerken in goede banen.

 • 2

  Maak keuzes en leg die vast in een beleid

  Gezond thuiswerken

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 15-02-2021

  De SER bracht in beeld wat de effecten zijn van thuiswerken op werknemers. In dit artikel leest u die bevindingen. Doordat veel meer werknemers de laatste jaren thuiswerken, is het belangrijk een goed inzicht te krijgen in de effecten daarvan.


  Wie mag thuiswerken en wie niet?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 16-04-2020

  Binnen onze organisatie werken we zoveel mogelijk thuis, maar dit is niet mogelijk voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt of omdat het werk op locatie moet plaatsvinden. Hoe kunnen we dat regelen?


  Voorbeeld thuiswerkregeling

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 06-11-2020

  Stel eenvoudig een compleet en passend thuiswerkreglement op voor uw organisatie.


  De nieuwe thuiswerkvergoeding

  Infographic Thuiswerken Publicatiedatum: 20-12-2022

  Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2023 maximaal € 2,15 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden aan hun werknemers. Er is een nieuwe gerichte vrijstelling voor deze vergoeding van thuiswerkkosten. Werkgevers die de onbelaste vergoeding willen toekennen moeten wel aan de voorwaarden voldoen die in deze infographic staan.


  De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 08-05-2020

  Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken


  Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 24-03-2020

  Steeds meer van onze medewerkers werken af en toe vanuit huis. Dat vinden we als organisatie geen probleem, maar wie betaalt de inrichting van de thuiswerkplek?


  Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 16-04-2020

  In onze organisatie werken veel mensen thuis. Om het werk goed te kunnen doen, moeten collega's regelmatig met elkaar overleggen. Ook willen we als organisatie in de gaten houden of de medewerkers niet teveel of te weinig werken. Hoe regelen we dat?


  Mag ik het internetgedrag van thuiswerkende werknemers volgen?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 14-04-2020

  Hoe kan ik de digitale activiteit en het internetgedrag van thuiswerkende werknemers in de gaten houden zonder de wet te overtreden?


  Wie draait op voor laptopschade bij thuiswerken?

  Nieuws Thuiswerken Publicatiedatum: 25-03-2020

  Werknemers die thuiswerken nemen de laptops van de zaak mee naar huis. Ook thuis zit een ongeluk in een klein hoekje; een kop koffie is zo gemorst. Wie betaalt de kosten als er schade aan de laptop ontstaat: de werkgever of de werknemer?


  Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 20-04-2020

  Leg de afspraken met uw werknemers over de omgang met bedrijfseigendommen bij thuiswerken vast met behulp van dit voorbeeldreglement.


  Thuiswerken en eigen apparatuur (BYOD)

  Verdiepingsartikel Zakelijke apparatuur Publicatiedatum: 03-04-2020

  In het kader van thuiswerken wordt veel gediscussieerd over de spullen die de werknemer al in bezit heeft: of en in hoeverre hij die kan gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kantoormuren. Veel organisaties hebben dan ook ondertussen een beleid geformuleerd voor BYOD, CYOD of BYOS.


 • 3

  Maak individuele afspraken met werknemers

  Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 12-08-2019

  Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over thuiswerken.


  Tijdelijke thuiswerkovereenkomst

  Tool Corona-advies Publicatiedatum: 09-03-2020

  Gebruik deze overeenkomst als u uw werknemer tijdelijk wil toestaan om thuis te werken.


  Concurrentiebeding geldt niet altijd voor thuiswerkers

  Nieuws Concurrentiebeding Publicatiedatum: 18-12-2018

  Werkgevers doen er verstandig aan het geografisch bereik van het concurrentiebeding zorgvuldig te formuleren. Ze lopen anders het risico dat het beding niet van toepassing is op werknemers die voornamelijk vanuit huis werken.


  Kostenvergoedingen en thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 29-04-2022

  Wat zijn de gevolgen voor zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als een werknemer (deels) vanuit huis gaat werken?


 • 4

  Zorg voor een verantwoorde thuiswerkplek

  Eisen aan de thuiswerkplek

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 25-05-2020

  In deze checklist vindt u van de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor een goede thuiswerkplek moeten worden getroffen.


  De fiscale aspecten van thuiswerken

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 03-04-2020

  Veel werkgevers maken de stap om thuiswerken toe te staan. Daar moeten de werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor hebben. De werkgever kan deze onbelast vergoeden onder de werkkostenregeling (WKR), maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke zijn dat?


  Cafetariareglement - thuiswerken

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-08-2019

  Een cafetariaregeling inrichten om werknemers hun thuiswerkplek voordelig te laten inrichten, is een hele klus. Deze tool helpt u daarbij.


  Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 09-11-2020

  Wat zijn de mogelijke risico’s bij thuiswerken? Met behulp deze checklist kunt u deze risico's verkleinen.


  Mag de Nederlandse Arbeidsinspectie ook thuiswerkplekken controleren?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 06-11-2020

  De Arbeidsinspectie kwam op bezoek, maar veel werknemers waren thuis aan het werk. Vandaar de vraag: mag de instantie ook thuiswerkplekken controleren?


  Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat?

  Vraag & Antwoord Corona-advies Publicatiedatum: 02-10-2020

  Onze werknemers werken allemaal thuis. Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat? Wie is er dan aansprakelijk?


 • 5

  Maak afspraken over veilig digitaal thuiswerken

  Voorbeeldregeling veilig datagebruik bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 14-05-2020

  Met dit kant-en-klare reglement maakt u snel goede afspraken met uw werknemers over veilig datagebruik bij thuiswerken.


  Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

  Verdiepingsartikel Cybersecurity Publicatiedatum: 22-05-2020

  Werknemers werken massaal thuis. De tips en trucs over veilig thuiswerken vliegen u om de oren. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorzorgsmaatregelen is er toch sprake van een onveilige thuiswerkomgeving. Er is bijvoorbeeld sprake van een datalek. Of u verneemt uit de media dat uw thuiswerksysteem onveilig blijkt te zijn, waardoor mogelijk gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Denk aan het incident bij softwarebedrijf Citrix begin dit jaar. Via een beveiligingslek konden computercriminelen informatie stelen of gijzelingssoftware installeren. Een ander recent voorbeeld is de discussie omtrent veiligheids- en privacy-issues bij videoconferentie-app Zoom.


  Grote bestanden delen in thuiswerksituatie

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 01-04-2020

  Als u niet in uw kantoorruimte werkt maar bijvoorbeeld thuis, zult u regelmatig vanuit de thuisbasis verbindingen moeten leggen om bepaalde zaken of gegevens uit te wisselen. Ofwel met de centrale bedrijfssystemen, ofwel met collega’s. Bij thuiswerken zit u niet in de veilige netwerksituatie van uw kantoor. Uw dataverkeer moet over het ‘wilde internet’, met hier en daar de nodige risico’s. Veel organisaties hebben een Virtual Private Network (VPN) opgezet, zodat u toch veilig met kantoor kunt verbinden. Maar als dat om wat voor reden dan ook (even) niet mogelijk is, hoe gaat u dan te werk?


  Veilig videovergaderen

  Infographic Vergaderen Publicatiedatum: 17-05-2022

  Videovergaderingen hebben een vlucht genomen binnen organisaties. Met deze tips vergadert u online net zo veilig als op kantoor.


  Maatregelen tegen cyberdreiging

  Infographic Cybersecurity Publicatiedatum: 15-08-2019

  Welke maatregelen moet uw bedrijf nemen tegen de bekendste vormen van cyberdreiging?


 • 6

  Leer thuiswerken in de praktijk

  Voorwaarden voor werken op afstand

  Infographic Thuiswerken Publicatiedatum: 17-05-2022

  Medewerkers kunnen en willen steeds vaker op afstand werken. Sommige zaken heeft de werknemer zelf al tot zijn beschikking, andere middelen, voorzieningen en procedures moeten vanuit de organisatie worden geregeld. Deze infographic brengt de aandachtspunten in beeld.


  Sociale binding behouden met een team op afstand

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 23-03-2020

  Eén van de meest gehoorde vragen en uitdagingen van leidinggevenden bij flexibel werken is ‘Hoe houd ik verbinding met individuele medewerkers, en hoe zorg ik voor verbinding in het team?' Ook werknemers geven aan dat ze het jammer vinden als de sociale cohesie door flexibel werken zou afnemen. Hoe onderhoudt u als leidinggevende op afstand een persoonlijke relatie met uw medewerkers en hoe stuurt u hen goed aan?


  Ook op afstand de samenwerking binnen uw team aansturen

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 23-03-2020

  Sommige teams zien elkaar bijna nooit. Bijvoorbeeld omdat ze in wisseldiensten werken of op verschillende locaties in het binnen- of buitenland. Samenwerken heeft in zo’n team een heel andere betekenis en het risico van miscommunicatie is groter. Leidinggeven aan min of meer onzichtbare medewerkers stelt ook andere eisen aan u als manager.


  De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkende werknemers

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 28-04-2020

  Thuiswerken raakt steeds meer ingeburgerd en vraagt om een andere manier van beoordelen. Ook thuiswerkende werknemers hebben recht op een eerlijke beoordeling. Op de traditionele manier beoordelen, kan nu nog lastiger zijn. Sturen op concrete bijdragen is in de praktijk de beste aanpak.


 • 7

  Meer informatie

  E-training Thuiswerken

  E-training 8 modules

  Thuiswerken is razendsnel geaccepteerd als onderdeel van de nieuwe standaard. Veel werknemers komen niet meer alle dagen naar kantoor. Ze blijven minstens één dag in de week thuiswerken. Om dit effectief te laten zijn, moeten werkgever én werknemer goede afspraken maken over het thuiswerk-gedeelte van dit hybride werken. Juist omdat dit nog een relatief recente ontwikkeling is, zijn beleidsafspraken op dit vlak ontzettend belangrijk.


  Thuiswerken en hybride werken

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Het merendeel van de werknemers wil (gedeeltelijk) thuiswerken, maar in de praktijk blijkt dat veel organisaties hiervoor nog geen beleid hebben opgesteld. De meeste werkgevers komen niet verder dan een regeling waarbij 50% thuis en 50% op kantoor gewerkt kan worden, maar duidelijke afspraken en goede voorzieningen ontbreken. Speciaal daarom organiseert Rendement de training Thuiswerken en hybride werken. Tijdens deze training wordt de belangrijkste wetgeving voor u op een rij gezet en krijgt u praktische tips om uw medewerkers efficiënt en gezond thuis en op kantoor aan het werk te houden.