Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox helpt u om een goed thuiswerkbeleid op te stellen en goede afspraken te maken over werken op afstand.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Succesvol thuiswerken in 6 stappen

  Hoe laat uw organisatie de medewerkers effectief thuiswerken?

  Het coronavirus dwingt een groot deel van de beroepsbevolking tot thuiswerken, wat voor heel wat organisaties én werknemers een nieuw fenomeen is. En het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Het is dus zaak om goede afspraken te maken over werken op afstand. Deze toolbox loodst u door alle aandachtspunten heen.

 • 2

  Maak keuzes en leg die vast in een beleid

  Wie mag thuiswerken en wie niet?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 16-04-2020

  Binnen onze organisatie werken we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis. Ook na de coronacrisis willen we thuiswerken toestaan, maar niet voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt of omdat het werk op locatie moet plaatsvinden. Hoe kunnen we dat regelen?


  Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 24-03-2020

  Steeds meer van onze medewerkers werken af en toe vanuit huis. Dat vinden we als organisatie geen probleem, maar wie betaalt de inrichting van de thuiswerkplek?


  De nieuwe thuiswerkvergoeding

  Infographic Thuiswerken Publicatiedatum: 04-10-2021

  Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden aan hun werknemers. Dan treedt namelijk een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten in werking. Werkgevers die de onbelaste vergoeding willen toekennen moeten wel aan de voorwaarden voldoen die in deze infographic staan.


  Wie draait op voor laptopschade bij thuiswerken?

  Nieuws Thuiswerken Publicatiedatum: 25-03-2020

  Werknemers nemen deze periode massaal de laptops van de zaak mee naar huis. Ook thuis zit een ongeluk in een klein hoekje; een kop koffie is zo gemorst. Wie betaalt de kosten als er schade aan de laptop ontstaat: de werkgever of de werknemer?


  Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 16-04-2020

  In onze organisatie werken veel mensen thuis. Om het werk goed te kunnen doen, moeten collega's regelmatig met elkaar overleggen. Ook willen we als organisatie in de gaten houden of de medewerkers niet teveel of te weinig werken. Hoe regelen we dat?


  Mag ik het internetgedrag van thuiswerkende werknemers volgen?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 14-04-2020

  Hoe kan ik de digitale activiteit en het internetgedrag van thuiswerkende werknemers in de gaten houden zonder de wet te overtreden?


  De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 08-05-2020

  Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken


  Voorbeeld thuiswerkregeling

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 06-11-2020

  Stel eenvoudig een compleet en passend thuiswerkreglement op voor uw organisatie.


  Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 20-04-2020

  Leg de afspraken met uw werknemers over de omgang met bedrijfseigendommen bij thuiswerken vast met behulp van dit voorbeeldreglement.


  Thuiswerken en eigen apparatuur (BYOD)

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 03-04-2020

  In het kader van thuiswerken wordt veel gediscussieerd over de spullen die de werknemer al in bezit heeft: of en in hoeverre hij die kan gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kantoormuren. Veel organisaties hebben dan ook ondertussen een beleid geformuleerd voor BYOD, CYOD of BYOS.


 • 3

  Maak individuele afspraken met werknemers

  Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 12-08-2019

  In een thuiswerkovereenkomst kunt u afspraken vastleggen over thuiswerken. In deze tool vindt u een voorbeeld van zo'n overeenkomst.


  Tijdelijke thuiswerkovereenkomst

  Tool Corona-advies Publicatiedatum: 09-03-2020

  Als u uw medewerkers tijdelijk thuis wilt laten werken, in verband met het coronavirus kunt u deze tijdelijke thuiswerkovereenkomst sluiten.


  Concurrentiebeding geldt niet altijd voor thuiswerkers

  Nieuws Concurrentiebeding Publicatiedatum: 18-12-2018

  Werkgevers doen er verstandig aan het geografisch bereik van het concurrentiebeding zorgvuldig te formuleren. Ze lopen anders het risico dat het beding niet van toepassing is op werknemers die voornamelijk vanuit huis werken.


  Kostenvergoedingen en thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 29-05-2020

  Wat zijn de gevolgen voor zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als een werknemer (deels) vanuit huis gaat werken?


 • 4

  Zorg voor een verantwoorde thuiswerkplek

  Eisen aan de thuiswerkplek

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 25-05-2020

  In deze checklist vindt u van de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor een goede thuiswerkplek moeten worden getroffen.


  De fiscale aspecten van thuiswerken

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 03-04-2020

  Door de coronacrisis kunnen veel werkgevers niet meer om thuiswerken heen. Daar moeten de werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor hebben. De werkgever kan deze onbelast vergoeden onder de werkkostenregeling (WKR), maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke zijn dat?


  Cafetariareglement - thuiswerken

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-08-2019

  Een cafetariaregeling inrichten om werknemers hun thuiswerkplek voordelig te laten inrichten, is een hele klus. Deze tool helpt u daarbij.


  Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 09-11-2020

  Wat zijn de mogelijke risico’s bij thuiswerken? Met behulp deze checklist kunt u deze risico's verkleinen.


  Mag Inspectie SZW ook thuiswerkplekken controleren?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken Publicatiedatum: 06-11-2020

  Inspectie SZW kwam op bezoek, maar veel werknemers waren thuis aan het werk. Vandaar de vraag: mag de instantie ook thuiswerkplekken controleren?


  Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat?

  Vraag & Antwoord Corona-advies Publicatiedatum: 02-10-2020

  Onze werknemers werken allemaal thuis. Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat? Wie is er dan aansprakelijk?


 • 5

  Maak afspraken over veilig digitaal thuiswerken

  Voorbeeldregeling veilig datagebruik bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 14-05-2020

  Met dit kant-en-klare reglement maakt u snel goede afspraken met uw werknemers over veilig datagebruik bij thuiswerken


  Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

  Verdiepingsartikel Cybercrime Publicatiedatum: 22-05-2020

  Werknemers werken massaal thuis. De tips en trucs over veilig thuiswerken vliegen u om de oren. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorzorgsmaatregelen is er toch sprake van een onveilige thuiswerkomgeving. Er is bijvoorbeeld sprake van een datalek. Of u verneemt uit de media dat uw thuiswerksysteem onveilig blijkt te zijn, waardoor mogelijk gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Denk aan het incident bij softwarebedrijf Citrix begin dit jaar. Via een beveiligingslek konden computercriminelen informatie stelen of gijzelingssoftware installeren. Een ander recent voorbeeld is de discussie omtrent veiligheids- en privacy-issues bij videoconferentie-app Zoom.


  Grote bestanden delen in thuiswerksituatie

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 01-04-2020

  Als u niet in uw kantoorruimte werkt maar bijvoorbeeld thuis, zult u regelmatig vanuit de thuisbasis verbindingen moeten leggen om bepaalde zaken of gegevens uit te wisselen. Ofwel met de centrale bedrijfssystemen, ofwel met collega’s. Bij thuiswerken zit u niet in de veilige netwerksituatie van uw kantoor. Uw dataverkeer moet over het ‘wilde internet’, met hier en daar de nodige risico’s. Veel organisaties hebben een Virtual Private Network (VPN) opgezet, zodat u toch veilig met kantoor kunt verbinden. Maar als dat om wat voor reden dan ook (even) niet mogelijk is, hoe gaat u dan te werk?


  Veilig videovergaderen

  Infographic Vergaderen Publicatiedatum: 29-09-2021

  Vanwege de coronacrisis hebben videovergaderingen een vlucht genomen binnen organisaties. Met deze tips vergadert u online net zo veilig als op kantoor.


  Tools voor videobellen vergelijken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 21-04-2020

  Met toenemend thuiswerken neemt het gebruik van videoconferencing ook toe. In dit overzicht vergelijken we 13 populaire tools daarvoor.


  Maatregelen tegen cyberdreiging

  Infographic Cybercrime Publicatiedatum: 15-08-2019

  Welke maatregelen moet uw bedrijf nemen tegen de bekendste vormen van cyberdreiging?


 • 6

  Leer thuiswerken in de praktijk

  Voorwaarden voor werken op afstand

  Infographic Thuiswerken Publicatiedatum: 15-08-2019

  Vandaag de dag kunnen én willen medewerkers steeds vaker op afstand werken. Sommige zaken heeft de medewerker meestal zelf al tot zijn beschikking, andere zaken moeten vanuit de organisatie worden geregeld.


  Sociale binding behouden met een team op afstand

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 23-03-2020

  Eén van de meest gehoorde vragen en uitdagingen van leidinggevenden bij flexibel werken is ‘Hoe houd ik verbinding met individuele medewerkers, en hoe zorg ik voor verbinding in het team?’. Ook medewerkers geven aan dat ze het jammer vinden als de sociale cohesie door flexibel werken zou afnemen. Hoe onderhoudt u als leidinggevende op afstand een persoonlijke relatie met uw medewerkers en hoe stuurt u hen goed aan?


  Ook op afstand de samenwerking binnen uw team aansturen

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 23-03-2020

  Sommige teams zien elkaar bijna nooit. Bijvoorbeeld omdat ze in wisseldiensten werken of op verschillende locaties in het binnen- of buitenland. Samenwerken heeft in zo’n team een heel andere betekenis en het risico van miscommunicatie is groter. Leidinggeven aan min of meer onzichtbare medewerkers stelt ook andere eisen aan u als manager.


  De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkende werknemers

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 28-04-2020

  Sinds de invoering van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, werken veel werknemers vanuit huis, al dan niet gecombineerd met zorgtaken. Ook thuiswerkende werknemers hebben recht op een eerlijke beoordeling. Op de traditionele manier beoordelen, kan nu nog lastiger zijn. Sturen op concrete bijdragen is in de praktijk de beste aanpak.