Hoe zorgen we voor een goede thuiswerkregeling?

24 augustus 2021

Of de verspreiding van het coronavirus wordt bedwongen of niet: aan thuiswerken komt in in onze organisaties geen einde meer. Zowel de werkgever als werknemers hebben ondervonden dat (deels) thuiswerken voordelen heeft. We willen daaarom een goede thuiswerkregeling opstellen. Hoe pakken we dat aan?

In veel organisaties is de conclusie getrokken dat de mogelijkheid om (meer) thuis te werken structureel wordt. Heeft u hierover nog niets vastgelegd – of dateren afspraken hierover uit de pre-coronaperiode – dan kunt u overwegen om een nieuwe thuiswerkregeling (tool) uit te werken. Een thuiswerkregeling biedt duidelijkheid over de rechten en plichten en kan een bijdrage leveren aan het op orde brengen van de randvoorwaarden om het thuiswerken succesvol te laten zijn.

Afstemmen

Een nieuwe thuiswerkregeling is bij uitstek een project dat u samen met werknemers wilt oppakken. Door bij hen input te verzamelen, kunt u de regeling zo goed mogelijk op de praktijk en de wensen van werknemers afstemmen. Zo creëert u draagvlak en tevredenheid. Vraag wat de werknemers willen rond de verschillende onderwerpen die in de thuiswerkregeling aan bod kunnen komen: de arbeidsomstandigheden thuis, vergoedingen en verstrekkingen, bereikbaarheid en roosters, communicatie, ICT, enzovoort. 

Consensus

Een belangrijk vraagstuk waarover consensus gevonden moet worden, is in welke situaties thuiswerken mogelijk is en voor hoeveel dagen of uren per week. Werknemers mogen hierover hun zegje doen, maar zij kunnen momenteel op basis van de wet geen thuiswerkrecht afdwingen. Mogelijk dat de cao wel meer rechten bevat.

Daarnaast kan het zo zijn dat er al bedrijfsafspraken bestaan of dat er in de loop der tijd rechten zijn verworven. Speelt dit allemaal niet, dan heeft u als werkgever de vrijheid om zelf een beslissing te nemen. U kunt goede redenen hebben om thuiswerken te begrenzen. 

Bent u eruit hoe u het aan wilt pakken, neem dan in de regeling op wanneer en hoeveel er kan worden thuisgewerkt. Het is te overwegen om expliciet vast te leggen dat de bevoegdheid hierover te beslissen bij de werkgever ligt en in welke situaties een beslissing kan worden teruggedraaid.

Arbeidsvoorwaarden

De thuiswerkregeling kunt u toevoegen aan uw (digitale) personeelshandboek. Aan de hand van de algemene regeling kunt u individuele afspraken maken in een thuiswerkovereenkomst (tool) of overeenkomst voor hybride werken (tool). Zorgen de afspraken voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden, dan heeft u in principe de individuele instemming van werknemers nodig. Besef dat u na het vastleggen van de afspraken niet zomaar terug kunt!

Rol van medezeggenschap

Het is verstandig de OR bij uw beleid te betrekken. Hoewel een thuiswerkregeling niet specifiek in de wet genoemd is als onderwerp waarover de OR instemmingsrecht heeft, geldt dit wel voor onderwerpen die in de regeling aan bod komen, zoals de regels voor arbeids- en rusttijden, arbobeleid, werkoverleg en software om werknemers te controleren. Daarnaast is het adviesrecht in sommige situaties van toepassing.

Meer informatie over dit onderwerp? Volg de training Thuiswerken en hybride werken.