Wie mag thuiswerken en wie niet?

16 april 2020

Binnen onze organisatie werken we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis. Ook na de coronacrisis willen we thuiswerken toestaan, maar niet voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt of omdat het werk op locatie moet plaatsvinden. Hoe kunnen we dat regelen?

Als in uw organisatie een cao van toepassing is, dan zult u die afspraken moeten volgen. Zegt de cao weinig of niets over thuiswerken dan is het raadzaam om in een eigen beleid objectieve redenen op te nemen waarom thuiswerken bij bepaalde functies of situaties wel is toegestaan en bij andere niet. Het is belangrijk dat u een open, eerlijk en objectief beleid voert. Hiermee voorkomt u dat medewerkers zich ongelijk behandeld voelen.

Thuiswerken tijdens de coronacrisis
Tijdens de coronacrisis maakt uw organisatie waarschijnlijk andere overwegingen dan in normale tijden. U laat zoveel mogelijk medewerkers thuiswerken en op zoveel mogelijk dagen. In uw beleid kunt u opnemen welke functies tijdens de coronacrisis in aanmerking komen voor thuiswerken. Met name kantoorwerk zal hiervoor in aanmerking komen. Medewerkers met een functie waarin met gereedschappen of gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, komen om veiligheidsredenen minder snel in aanmerking voor thuiswerken. Zo kunt u per functie vastleggen waarom u thuiswerken wel of niet toestaat. 

U zou er ook voor kunnen kiezen om een bijzondere regeling te maken voor medewerken die in een risicogroep vallen. Of voor medewerkers met kleine kinderen die niet naar school of de opvang kunnen of de zorg dragen voor een hulpbehoevend persoon.

Structureel thuiswerken
Wilt u thuiswerken ook na de coronacrisis mogelijk maken? Ook dan is het verstandig om een beleid te maken. Hierin legt u niet alleen vast welke functies en groepen medewerkers in aanmerking komen voor thuiswerken. Ook andere voorwaarden spelen dan een rol. Bijvoorbeeld: hoeveel dagen mag een werknemer per week maximaal thuiswerken? Is dat altijd op vaste dagen of mag de werknemer hier zelf invulling aan geven, in overleg met zijn leidinggevende?

Hoeveel dagen per week moet een medewerker minimaal fysiek op de werkplek aanwezig zijn? Dit laatste is vooral ook relevant in verband met parttimers. In de wet staat dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Let dus goed op de formulering van uw beleid. Meer informatie over thuiswerken vindt u in de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.