Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?

24 maart 2020

Steeds meer van onze medewerkers werken af en toe vanuit huis. Dat vinden we als organisatie geen probleem, maar wie betaalt de inrichting van de thuiswerkplek?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een werkgever verplicht zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit geldt ook voor thuiswerkplekken. De werkgever is dus verantwoordelijk voor een thuiswerkplek die voldoet aan de eisen. Hierbij maakt het niet uit of de werknemer verplicht thuiswerkt of op eigen verzoek.

In de Arbowet staat ook dat de kosten voor het voldoen aan de wet 'niet ten laste van de werknemers gebracht mogen worden'. In de praktijk komt dit er op neer dat de werkgever de kosten moet betalen voor het inrichten van de thuiswerkplek.  Als een werknemer thuis al een werkplek heeft, die al aan alle arbovoorwaarden voldoet dan is het natuurlijk niet nodig dat een werkgever alsnog kosten maakt.

Het kan voorkomen dat een werknemer liever andere (duurdere) spullen gebruikt voor thuiswerken dan degene die de werkgever ter beschikking stelt. Als die aan de eisen van de Arbowet voldoen, is dat geen probleem. De werkgever hoeft die andere spullen in principe niet te betalen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat een werknemer een werkgever onnodig op kosten jaagt.Meer informatie over thuiswerken vindt u in de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.