Toolboxen

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Snel aan de slag met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | Publicatiedatum 08-05-2023

Uw organisatie heeft de wettelijke verplichting om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door ongewenst gedrag tegen te gaan. Het kan dan gaan om...