Toolboxen

Snel aan de slag met loonopschorting of loonstop bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 12-01-2024

Als een zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet uw organisatie kunnen ingrijpen. De werkgever heeft in zo'n situatie de keuze tussen twee...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out

Burn-out | Publicatiedatum 09-05-2023

Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer...