Toolboxen

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 07-12-2021

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...