Toolboxen

Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkdruk | Publicatiedatum 26-10-2023

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé | Publicatiedatum 29-08-2023

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken | Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

Thuiswerken | Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Snel aan de slag met hybride werken en samenwerken

Hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Nu het in veel organisaties gebruikelijk is voor werknemers om gedeeltelijk vanuit huis te werken, stelt dat nieuwe eisen aan de manier waarop werknemers samenwerken...

Snel aan de slag met de bewaarplicht en de AVG

Bewaarplicht | Publicatiedatum 24-07-2023

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de...

Zo houdt uw organisatie zich aan de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | Publicatiedatum 08-06-2023

De Arbeidstijdenwet maakt de grenzen van de arbeidstijden voor zowel werkgevers als werknemers duidelijk. Daarnaast bevat de wet allerlei regels op het gebied van werk-...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out

Burn-out | Publicatiedatum 09-05-2023

Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer...