Toolboxen

Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 17-06-2024

Er zijn vele redenen waarom werkgevers graag oudere werknemers in dienst houden of nemen. Ze willen de kennis en ervaring van de werknemer nog niet missen of ze kampen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof | Publicatiedatum 03-06-2024

De wetgever heeft - naast het bevallingsverlof - voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en...

Zo regelt u de verzekeringen voor uw onderneming goed

Ondernemersverzekeringen | Publicatiedatum 30-05-2024

Ondernemen is niet zonder risico’s. Het is niet mogelijk om alle risico’s uit te sluiten, maar met de juiste verzekeringen komt u een heel eind. Wordt u bijvoorbeeld...

Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

Debiteurenbeheer | Publicatiedatum 24-05-2024

Goed debiteurenbeleid kan problemen door betalingsachterstanden van klanten voorkomen. Deze toolbox geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van...

Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 30-04-2024

In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst...

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | Publicatiedatum 22-04-2024

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie....

Snel aan de slag met het risico op bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid | Publicatiedatum 09-04-2024

Als dga en bestuurder moet u zich als een goed bestuurder gedragen. Doet u dit niet dan kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid...

Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

Fraude | Publicatiedatum 26-03-2024

Hieronder staan per soort fraude (door medewerkers, door externen, door ondernemingen, etc.) de belangrijkste dingen die u moet weten. Daarnaast vindt u handige tools...

Snel aan de slag met vrijwilligers in uw organisatie

Non-profit | Publicatiedatum 22-03-2024

Sportorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en andere organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen vrijwilligers inzetten om...

Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer

Ontslag | Publicatiedatum 21-03-2024

Het opzegverbod bij ziekte staat eraan in de weg om een werknemer te ontslaan vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Dat neemt niet weg dat een ontslag om andere redenen...