Begrippen rond aansprakelijkheid belastingschulden

Als er een openstaande belastingschuld is, zal de Belastingdienst allereerst altijd proberen om de belastingplichtige deze schuld zelf te laten voldoen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, zal de Belastingdienst kijken of zij de belastingschuld door een ander dan de belastingplichtige kan laten voldoen. In dat geval is er sprake van het inroepen van een aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid voor belastingschulden gaat het dus over schulden waar een ander aansprakelijk voor wordt gesteld dan degene die de belasting materieel is verschuldigd. In deze vaktool krijgt u een overzicht van de voornaamste begrippen die een rol spelen bij aansprakelijkheden voor belastingschulden.

Download de tool
Direct toepasbaar in de praktijk

Begrippenlijst - MS Word - 69.42 kb

  • Ontwikkeld door experts in samenwerking met de redactie van Rendement Uitgeverij.
  • U ontvangt automatisch bericht bij een update van de tool
Deze tool komt voor in de volgende trajecten: