De vier bevoegdheden van de OR

De ondernemingsraad behartigt de belangen van werknemers en controleert of de onderneming zich houdt aan wetgeving en cao’s. Door schaalvergroting en globalisering worden ondernemingen steeds complexer. Dat maakt een goede belangenbehartiging van werknemers des te meer noodzakelijk. Om invloed uit te oefenen heeft de ondernemingsraad rechten. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn globaal onder te verdelen in het overlegrecht (+ initiatiefrecht), adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht. Wat deze rechten precies inhouden leest u in deze begrippenlijst.

Download de tool
Direct toepasbaar in de praktijk

Begrippenlijst - MS Word - 77.56 kb

 • Ontwikkeld door experts in samenwerking met de redactie van Rendement Uitgeverij.
 • U ontvangt automatisch bericht bij een update van de tool
Deze tool komt voor in de volgende trajecten:

Gerelateerd aan deze tool

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Informatierecht van de OR
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

 • Initiatiefrecht van de OR
  • Videocollege 9 minuten

  Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...

Heeft u een vraag over Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar