Ingrid Sweering

Als vak- en eindredacteur beoordeelt en bewerkt Ingrid aangeboden content. Bij haar staat de kernvraag voorop: krijgt de doelgroep wat hij verwacht bij een bepaald onderwerp? Met andere woorden: Ingrid gaat op de stoel van de lezer zitten en beoordeelt en bewerkt vanuit die positie inhoudelijk de content. Het doel is de content zo begrijpelijk en compleet mogelijk te maken. Zij corrigeert verder zo nauwkeurig mogelijk op stijl-, spellings- en typefouten. Met een ruime algemene ontwikkeling en een aangeboren gezonde nieuwsgierigheid is het mogelijk om veel onderwerpen te redigeren.

Haar toegevoegde waarde als vakredacteur is dat zij ruime fiscale kennis heeft, veel gewerkt heeft met juridische uitgaven en uitgaven die bestemd zijn voor non-profitorganisaties.

Door veel ervaring en fiscale kennis lukt het Ingrid om teksten dusdanig in te korten of uit te breiden, zonder iets af te doen aan de essentie van het onderwerp, zodat zij binnen het aangeboden format passen. 

Portfolio

Ingrid heeft de vak- en/of eindredactie verzorgd van diverse fiscale en financiële dossiers, zoals Kredietverstrekking, Belastingcontrole, Opleiding inkopen, Auto en belastingen, Aangifte vennootschapsbelasting. Verder reviewt zij maandelijks het blad Bestuur Rendement en is zij de auteur van het themadossier De Geefwet, bestemd voor bestuurders van non-profitorganisaties.

Ingrid is als vakredacteur werkzaam geweest bij de juridische uitgave Lexplicatie, de opvolger van de serie Schuurman & Jordens.