Scharpff Consultancy

Scharpff Consultancy is sinds 1990 actief in automatiseringsland waarvan lange tijd op het gebied van training en persoonlijke begeleiding en advies bij het gebruik van automatiseringsmiddelen in het algemeen, en de personal computer in het bijzonder. De organisatie ontwikkelde al zo’n 20 jaar geleden samen met enkele partners het concept van het individuele trainingscentrum, dat veel navolging en varianten heeft gekregen in de opleidingswereld rond de pc. Door het faciliteren van de opleidingstrajecten waarbij veel cursusmateriaal is ontwikkeld voor speciale individuele trainingsdoelen en de toepassing van bijvoorbeeld ‘mobiele’ cursuslokalen op locatie, is een enorme expertise opgebouwd rond pc-gebruik. Uit die ervaringen zijn vele artikelen, boekwerken, cursus- en instructieteksten voortgekomen.

De grondlegger van het bedrijf, dr. Peter J. Scharpff RI, is afkomstig uit de computer-linguïstische hoek waarin zijn wetenschappelijke nadruk lag op de interactie tussen mens en machine. Behalve bijna 200 complete cursusmateriaaltitels heeft hij ook boeken geschreven over diverse automatiseringsonderwerpen op het gebied van onder ander pc-gebruik, kantoorsoftware en webdesign.