Omgaan met een naheffing

Als u een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wilt u natuurlijk graag weten of dit terecht is. Dit kan beoordeeld worden vanuit het materiële belastingrecht (had dit moeten worden aangegeven?) en vanuit het formele belastingrecht (zijn de formele vereisten goed toegepast?). Voor het opleggen van een naheffing is, in tegenstelling tot bij een navordering, geen nieuw feit vereist. Zodoende is de voornaamste formele grond waarop een naheffing kan worden bestreden de termijn waarbinnen deze is opgelegd. In deze vaktool is het formele belastingrecht ten aanzien van de naheffing verder uitgewerkt.

 

Download de tool
Direct toepasbaar in de praktijk

Naslagwerk - MS Word - 67.03 kb

  • Ontwikkeld door experts in samenwerking met de redactie van Rendement Uitgeverij.
  • U ontvangt automatisch bericht bij een update van de tool
Deze tool komt voor in de volgende trajecten: