Tools

Het opgeven van bezittingen in box 3

Checklist | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) | 02-09-2019

Controleer met behulp van deze tool welke bezittingen u wel en welke u niet moet opgeven voor de box 3-heffing.

Bevestigingsbrief ontslag op staande voet

Maatwerkbrief | Ontslag op staande voet | 02-09-2019

Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, is het zeer verstandig om dit zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen.

Declaratieformulier

Formulier | Reiskosten | 30-08-2019

Met dit overzichtelijke formulier kunnen werknemers een verzoek bij u indienen voor declaratie van reiskosten en andere kosten.

Contracturen en contractloon berekenen voor de loonaangifte

Checklist | Aangifte loonheffingen | 30-08-2019

In de loonaangifte moet u onder meer het contractloon en de contracturen invullen. In deze tool ziet u hoe u deze precies kunt berekenen.

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 30-08-2019

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Handboek Loonheffingen 2019 met register

Reglement | Handboek Loonheffingen | 29-08-2019

Handboek Loonheffingen 2019 - uitgave 1 juli 2019 - bevat de regels voor de loonheffingen in 2019. Nu mét alfabetisch trefwoordenregister.

Break-evenpunt berekenen

Rekentool | Marketing | 23-08-2019

Maak met deze tool een break-evenanalyse, zodat u weet hoeveel verkopen per uur u minimaal moet realiseren om quitte te spelen.

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 23-08-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.

Wat is geen loon voor de WKR?

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 19-08-2019

Ga met deze checklist na of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.

Personeelslening aan werknemers geven

Stappenplan | Loonadministratie | 16-08-2019

Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?