Tools

Bekendmaking uitslag OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief laat u de uitslag van de OR-verkiezingen weten.

Vaststellen uitslag OR-verkiezingen

Stappenplan | OR-verkiezingen | 20-07-2020

Stel met dit stappenplan de uitslag van de OR-verkiezingen zorgvuldig en controleerbaar vast.

Klopt uw crisisplan nog?

Rekentool | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 17-07-2020

Met deze tool kunt u bepalen of u alle facetten heeft meegenomen in uw crisisplan, zoals de risico's en de impact, maar ook de communicatie.

De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij

Checklist | Corona-advies | 17-07-2020

Weet op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft als gevolg van de coronacrisis.

Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 17-07-2020

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Stembiljet voor de OR-verkiezingen

Formulier | OR-verkiezingen | 16-07-2020

In deze tool vindt u een model stembiljet voor ieder kiesstelsel en kiessysteem en een model volmacht.

Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Stemmen voor de OR-verkiezingen per post

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik deze checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om stemmen per post voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Een werknemer in dienst nemen met voordeel

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Heeft u medewerkers waar u een tegemoetkoming voor krijgt? Dit stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij

LIV en jeugd-LIV berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen.