Tools

Auto van de zaak voor uw werknemer: kopen of leasen?

Stappenplan | Auto van de zaak | 16-08-2019

Bepaal met behulp van deze tool wat voor uw organisatie de beste keuze is.

Verzuimformulier

Formulier | Verzuim | 16-08-2019

Met dit formulier bij de hand voorkomt u dat u een aantal belangrijke vragen vergeet te stellen als een werknemer zich ziek meldt.

Successierecht bij gebruik bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rekentool | Successiewet | 15-08-2019

Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting en welk deel belast.

Overzicht leveranciers

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.

Risico Analyse

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool brengt u eenvoudig de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging in kaart, en weet u waar u uw energie in moet steken.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming op orde te krijgen door middel van deze tool.

Verwerkingsregister

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Leer met behulp van deze tool hoe uw organisatie een fiscale procedure start.

Datalekprocedure

Reglement | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Gebruik deze heldere handleiding bij datalekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.