Tools

Eigen bijdrage voor auto van de zaak verwerken

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Wat zijn de fiscale regels omtrent de eigen bijdrage van de auto van de zaak? Deze checklist geeft hier inzicht in.

Fiets van de zaak

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Voorzie uw werknemers op verschillende manieren van een fiets. Deze tool geef u inzicht in de mogelijk manieren voor een fiets van de zaak.

De eisen aan een sluitende rittenregistratie

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Leer door middel van deze tool wat de eisen zijn voor een sluitende rittenregistratie om de bijtelling voor privégebruik te ontlopen.

BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Maak met behulp van deze tool de berekening BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak.

Geschenken van de werkgever

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.

Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak

Checklist | Auto van de zaak | 15-08-2019

Leer met behulp van deze tool welk bewijs aanvaardbaar is rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak en welke onaanvaardbaar is.

Keuze, verplicht en verboden eindheffingsloon

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Ga met behulp van deze checklist na of uw keuzevrijheid bij het eindheffingsloon is beperkt.

Overzicht gerichte vrijstellingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor de loonheffingen? Bekijk de checklist.

Overzicht nihilwaarderingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.

Vaste waardering loon in natura

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Ga met deze checklist na of er sprake is van loon in natura waarvoor een vaste waardering geldt en wat die waarde dan precies is.