Tools

Marktanalyse persoonlijke beschermingsmiddelen

Vergelijking | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 25-10-2019

In deze tool kunt u een aantal leveranciers die PBM’s verkopen goed met elkaar vergelijken.

Marktanalyse arbodiensten

Vergelijking | Arbodienst | 25-10-2019

Deze tool geeft u een overzicht van alle punten waarmee u rekening moet houden bij het afsluiten van een contract met een arbodienst.

Marktanalyse HR-systemen 2019

Vergelijking | Personeelsdossier | 14-10-2019

Het is belangrijk om de functionaliteit van het HR-systeem af te stemmen op behoefte. In deze tool vergelijkt u aanbieders van HR-systemen.

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Marktanalyse salarissoftware 2019-2020

Vergelijking | Loonadministratie | 07-10-2019

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. In deze tool vergelijkt u salarissoftware aanbieders.

Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet

Vergelijking | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Deze tool vergelijkt een aantal bekende aanbieders met elkaar.

Marktanalyse eigenrisicodragerschap WGA

Vergelijking | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

U kunt het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers overnemen van UWV. Kies de aanbieder die het beste bij uw organisatie past

Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling

Checklist | Buitenlandse werknemers | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u waar u op moet letten om te voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling.

Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen

Vergelijking | Fraude | 06-08-2019

Behalve potentiële fraude zijn er meer situaties waarin onderzoek door een recherchebureau gewenst kan zijn. Deze tool biedt meer inzicht.

Marktanalyse zelfroostersoftware

Vergelijking | Persoonlijke vaardigheden | 06-08-2019

Zelfroosteren heeft als doel werknemers meer grip te geven op de eigen roosters. Deze tool geeft een overzicht van software aanbieders.