Tools

Ontslagvolgorde bij reorganisatie vóór afspiegeling

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.

AOW-leeftijd bepalen

Rekentool | AOW | 02-01-2024

Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd AOW-gerechtigde

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 26-06-2023

Gebruik deze arbeidsovereenkomst voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De drempelvrijstelling RVU correct toepassen

Stappenplan | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 13-03-2023

Wanneer en hoe werkt de drempelvrijstelling RVU? In dit stappenplan met rekenvoorbeelden staat het op een rijtje.

Informeren over opties voor eerder stoppen met werken

Maatwerkbrief | Pensioen via de werkgever | 01-02-2023

Stuur de werknemer een brief over pensioenopties bij het stoppen met werken vóór de AOW-leeftijd

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

Maatwerkbrief | AOW | 21-10-2019

Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Voorbeeld pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.