Tools

Voorbeeld aanvraag aangifte pseudo-eindheffing

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 23-01-2023

Vraag met behulp van deze voorbeeldbrief het formulier ‘Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding’ aan.

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Verzoek teruggaaf te veel betaalde loonheffingen

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 08-12-2022

Wilt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor de teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen? Dit kunt u doen met deze brief.

Handboek Loonheffingen 2022 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 08-11-2022

De pdf van Handboek Loonheffingen 2022 – de derde versie van oktober – bevat de regels voor de loonheffingen in 2022. En een register!

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 04-10-2022

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Video | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 14-04-2022

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen?

Instructie aanvragen 30%-regeling

Video | 30%-regeling | 16-03-2022

Om de 30%-regeling te mogen toepassen, moet uw organisatie een 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling' indienen en in de administratie bewaren.

Onbelaste jubileumuitkering niet te vroeg uitkeren!

Video | Aangifte loonheffingen | 13-01-2022

Werkgevers kunnen werknemers die 25 of 40 jaar in dienst zijn, pas na het jubileum belonen met een belastingvrije diensttijduitkering.

Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 04-01-2022

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2021 en 2022.