Tools

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 16-02-2024

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Model gegevens vastleggen voor de loonheffingen

Formulier | Aangifte loonheffingen | 16-02-2024

Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen en aangifte loonheffingen te kunnen doen.

Voorbeeld aanvraag aangifte pseudo-eindheffing

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 24-01-2024

Vraag met behulp van deze voorbeeldbrief het formulier ‘Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding’ aan.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 02-01-2024

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2022, 2023 en 2024.

Contracturen en contractloon berekenen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 08-12-2023

In de aangifte loonheffingen moet u onder meer het contractloon en de contracturen invullen. In deze tool ziet u hoe u deze kunt berekenen.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 24-11-2023

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Instructie invullen bezwaar loonheffingen

Instructievideo | Aangifte loonheffingen | 09-10-2023

Als uw onderneming het niet eens is met een naheffingsaanslag loonheffingen van de Belastingdienst, kunt u bezwaar maken.

Bespaar WW-premie door contractverlenging te vervroegen

Video | Werkloosheidswet (WW) | 24-08-2023

Als een tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract, loont het om dit zo snel mogelijk te regelen.

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 05-04-2023

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen? Bekijk deze video voor een beknopte uitleg.

Handboek Loonheffingen 2023 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 28-03-2023

De pdf van Handboek Loonheffingen 2023, uitgave 2 bevat de regels voor de loonheffingen in 2023. En een register!